Utmärkt undervisning

På Linnéuniversitetet använder vi Utmärkt undervisning på lärarprogrammet. Den lämpar sig väl till det – förstås – men även till den lärare som varit ute på fältet ett tag. Text från bokens baksida:

Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men vad innebär det i så fall? Vad finns det för forskningsstöd och evidens för de olika idéer, strategier och metoder som förekommer i skolan? Finns det till exempel några generellt hållbara principer och strategier för undervisning som är oberoende av ämne, elevernas ålder och de nationella och kulturella sammanhangen? Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknik (IKT), specialpedagogik och mångkulturalism?

Undervisning på vetenskaplig grund handlar om vad vi kan lära från de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna. De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier och elevers lärande och bedömningens roll belyses från flera olika perspektiv. Det är första gången en sådan översikt har gjorts i Sverige, och fram tonar en bild av lärarens yrkesidentitet i både ett internationellt och ett nationellt perspektiv.

Huvudtemat i boken är vad som kan anses vara god och framgångsrik undervisning. Författarnas grundsyn är att kunskapsutveckling inom undervisningsområdet bygger på en ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap.

Sammantaget ger boken en översiktskarta som rektorer, lärare, lärarstudenter, utbildningspolitiker och en intresserad allmänhet kan navigera i.

Utmärkt undervisning ger en alldeles lysande översikt över faktorer som i positiv riktning påverkar resultat av undervisning. Dessutom sker det genom belysning av skilda teoretiska perspektiv såsom de vunnit terräng i skolforskningen. Utmärkt undervisning avslutas med sju sammanfattande riktningsvisare för framtiden och illustrerar med all önskvärd tydlighet hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund.

Utmärkt undervisning bygger nämligen på en genomgång av drygt 12.000 sidor forskningsresultat om olika aspekter av undervisning, avgränsat med hjälp av den didaktiska triangeln. Det skall till en sannerligen pedagogisk ådra för att presentera huvuddragen i ett så omfattande material på ett lättillgängligt sätt. Det har Jan Håkansson och Daniel Sundberg lyckats väl med, utan att för den sakens skull göra minsta avkall på akribi.

 

Foto: Foter.com

Laptops and Literacy

Tänkte bara snabbt tipsa om Laptops and Literacy – Learning in the Wireless Classroom. Alla som har hört mig prata vet att jag kritiserar populistisk och romantiserande litteratur om datorer i klassrummet. Vad är då alternativet, frågar vän av ordning? Författaren Mark Warschauer utgör helt klart ett sådant alternativ. Mark är en av de större forskarna inom en-till-en området vågar jag påstå, och att läsa hans material är alltid en fröjd, såväl till form som till innehåll och skärpa.

Boken Laptops and Literacy utgör inget undantag. Så här beskriver Bokus verket:

The number of laptop computers in U.S. schools is growing at a rapid rate. This timely book analyzes the types of learning that take place in one-to-one wireless classrooms where all students use laptop computers. With a particular focus on students’ literacy practices, the text covers reading and writing, information use, and multimedia development. Featuring critical analysis and practical examples, this book is essential reading for everyone concerned with making effective use of new technology to meet the educational needs of culturally and linguistically diverse students. This book: looks at the literacy challenges of the 21st century and examines whether and how laptop use contributes to meeting them; draws on extensive research in schools that have implemented one-to-one computing and provides details from those that are successfully using technology to enhance learning; uses rich examples from urban, suburban, and rural areas, with children in regular classrooms as well as in ESL, gifted, and special education programs; and, provides details from schools that are successfully using technology to enhance learning.

Boken är visserligen från 2006, vilket betyder gammalt i en värld som snurrar allt fortare. Efter att ha läst färskare forskning, måste jag dock säga att den genomgång Warschauer gör i boken håller alltjämt. Kombinationen av kritisk analys och praktiska exempel gör att de allra flesta som intresserar sig för området får ut mycket av att läsa den. Jag rekommenderar den!