Studieteknik helt enkelt

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckas med dina studier.

Du får många handfasta råd om hur du bäst:

  • Planerar din tid
  • Läser in kurslitteraturen
  • Tar anteckningar från föreläsningar
  • Studerar inför tentor
  • Skriver akademiska texter
  • Presenterar dina arbeten muntligt

Podden riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter, men kan också användas av gymnasieelever.

Lyssna på podden

Lyssna på poddens egen hemsida, Studieteknik helt enkelt.