Välkommen

Jag är filosofie doktor i pedagogik och arbetar just nu med kvalitets- och tillsynsfrågor i skolan.

Min forskning rör förskolans och skolans digitalisering.

Min avhandling, framlagd till disputation 2013, berör kunskapsbildningens kvaliteter och villkor i en datoriserad skola. Se gärna CV och publikationer för mer information.

Jag har också skrivit två böcker: Studieteknik – så lyckas du med dina studier och Digitalisering som lyfter skolan. Teori möter praktik (tillsammans med Helena Kvarnsell). Jag har också varit redaktör för några böcker, se Cv, referenser och publikationer.

Jag driver också podcasten Studieteknik helt enkelt – en podd för dig som vill lyckas på högskola och universitet.

Om du vill få kontakt med mig, klicka här och använd formuläret.

Välkommen.