Håkan Fleischer

Håkan Fleischer

Jag är filosofie doktor i pedagogik och arbetar just nu med kvalitetsfrågor i skolan.

Min forskning rör förskolans och skolans digitalisering.

Min avhandling, framlagd till disputation 2013, berör kunskapsbildningens kvaliteter och villkor i en datoriserad skola. Se gärna CV och publikationer för mer information.

Jag har också skrivit två böcker: Studieteknik – så lyckas du med dina studier och Digitalisering som lyfter skolan. Teori möter praktik (tillsammans med Helena Kvarnsell).

På denna webbplats hittar du utöver mitt cv också min blogg. Inläggen är gjorda av mig som privatperson och kretsar allt som oftast kring skolfrågor, men inte alltid.

Välkommen.