Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En videointervju

Här kommer en kort videointervju av Mats Larsnäs som spelades in direkt efter min inspirationsföreläsning för lärare på Kungsbacka Inspirationsdagar den 25 april. Det blev uppenbart för mig under den här föreläsningen (liksom vid andra jag haft) att lärarkåren efterlyser kritiska och sunda perspektiv på en-till-en. Inte så att det är en fråga om huruvida vi skall ha datorer eller inte i skolan; det är för mig en ickefråga. Nej, snarare vad som skall driva användningen. Hur balansen mellan traditionell och förändrad pedagogik kan och bör se ut. Detta är frågor jag tar med mig till hösten, då jag disputerat och i egen regi fortsätter föreläsa om kommunikation och positiva möten där resurser tas till vara – bland annat i en-till-en projekt!