Kommunikation, flugfiske & drinkar från 30-talet

Mötesdag i Stockholm idag. En kontrasternas dag. Två av mötena med företagsledare. Så olika stil! De var varandras absoluta motsats. Den ena småföretagare, kom till mötet i t-shirt och jeans. Avslappnad man i 60-års åldern. Lite skäggstubbig och otroligt varm som person. Inlyssnande och analytisk. Den andre en proper kvinna i klassiska affärskläder. Stram, opersonlig och otålig. Hur möter man dem båda?

Vinn intresse genom fokus
Frågan är berättigad – jag vill få båda att vara intresserade av mig, av vad jag har att säga och framstå som en positiv inlyssnande person. Om jag i det här läget bara har en strategi, förlorar jag intresset hos minst av dem. Nyckeln till att lyckas är att lägga bort fokus från dig själv, och intressera dig för den andre. När kontakt är etablerad, då är båda mottagliga för mitt budskap.

Likheter attraherar
Jag har säkert skrivit om det förut. Likhet attraherar. Socialpsykologisk forskning visar dessutom att det inte spelar någon roll om det är i de stora frågorna ni tycker lika eller i de små. Även de mest triviala detaljer där du och din motpart har likheter bidrar ökat engagemang. Tryggt att veta – då behöver du inte “spela” något som du inte är – det finns nämligen alltid något område där du och den du pratar med är lika.

Visa intresse
När du pratar med motparten, visa då genuint intresse. Försök glömma bort dig själv för en stund. De mest framgångsrika sociala människor jag känner har en inställning i stil med: “varje person jag möter bär ett intressant filmmanus” eller: “Vem som helst har något man kan intressera sig för under två timmar. Det kan vara drinkar från 30-talet eller flugfiske eller vad som helst”. Det där är väldigt sant och väldigt klokt. Och vad som är spännande är att ju mer detaljer man får om något man inte känner till något om, desto mer intressant blir det. Testa själv att ta på dig “nerdrollen” på nästa fest.

Kan jag själv vara intressant – är det en väg? 
Självklart, men gärna på ett sätt som öppnar samtal som återigen ställer den andre i fokus för ditt intresse. Försök om möjligt bolla tillbaka frågan. Om din motpart exempelvis frågar: “Du själv då, har du barn” så svarar du: “Jo, jag har också två barn. Berätta mer om dina ögonstenar”. Om du känner att du blir nervös av att få fokus på dig så förbered dig, kanske genom att ha intressanta anekdoter att berätta som öppnar samtalsmöjligheter, eller genom att ha med dig något att prata om. En variant är att göra ett album med bilder i sin telefon som man kan visa upp. Om du är på resa i främmande land är det ett säkert tips att visa bilder på översnöade bilar. Eller, du kanske har en så kallad mood-ring, du vet en sån där som ändrar färg “efter humör”? En utmärkt utgångspunkt i ett samtal.

P.S Artikeln kommer från veckobrevet Spirande Yrkesliv. Bläddra i arkivet och prenumerera du också så får du artiklarna direkt i mailen på måndagar.

Kommunicera lyhördhet och vilja till kontakt

I veckan fick jag ett mail från en deltagare på min inspirationsföreläsning i kommunikation. Deltagaren menade att min föreläsningsstil och mitt innehåll lett till ett ökat intresse att kommunicera lyhördhet och vilja till kontakt med sin publik. Att bli lyssnad på och uppskattad är ett grundläggande behov hos alla människor, även när de sitter i en publik. Här är några tips på hur du kan göra för att kommunicera lyhördhet. 

Be om aktivitet
Lite tillspetsat kan man säga: “Gör aldrig själv vad du kan be publiken att göra”. Det är naturligtvis att ta med en nypa salt. Men att visa tillit och tilltro till sin publik att hantera saker kan vara bra. Det positiva är att det inte behöver handla om stora saker: Skicka runt de här papprena, tänk ut tre frågor etcetera.

Var spontan
När du är spontan, är du också mer lyhörd för din publik. Det låter kanske konstigt, men tänk efter. När du är “programmerad” till ett visst beteende tar du inte emot signaler från publiken som du kan agera spontant på. När du är spontan, och reagerar spontant, visar du därmed att publiken faktiskt har betydelse för Dig på scenen.

Ge valfrihet
Låt gärna publiken göra val. “ska vi prata om det här innan eller efter rasten”? Jag själv har alltid som standard att deltagarna själva får välja hur lång rast de skall ha. Någon får ge ett bud, och uppstår diskussioner får de enas.

Småprata med publiken
Det finns mängder av tillfällen att småprata med publiken. Dels när den kommer, i rasten och efteråt. Försök verkligen lyssna – fokusera på dem och deras budskap. Ge bra feedback. Du har aldrig rast när du har rast! Tänk på att du är i din roll som talare så fort du visar dig för publiken, ända tills dess att du lämnar platsen.

Var ödmjuk och transparent
Om någon i publiken gör ett påpekande som du inte tänkt på, försök inte skyla över det. Det är förtroendeskapande och lyhört att faktiskt erkänna att man har fel eller att man också kan tänka på saken på ett annat sätt.

 

P.S Artikeln är hämtad från  mitt veckobrev Spirande Yrkesliv som utkommer varje måndag. Prenumerera du också!

Det var allt för denna gång!

Håkan Fleischer
Fil Dr, föreläsare och inspiratör

Det enklaste och snabbaste verktyget för att skapa kontakt

Man behöver inte gå över ån efter vatten. Idag gjorde jag en video om närvarons och leendets betydelse för att skapa kontakt. Kolla videon.

Om vi börjar med den egna upplevelsen av världen, finns det alltså forskning som visar att vi upplever den som positivare när vi ler. En välkänd studie gick ungefärligen till som så, att ett antal personer fick titta på en film. Hälften fick hålla en penna i munnen så att de tvingades till ett leende. Den andra hälften höll också en penna i munnen, men längst fram, så de såg trumpna ut. Efter filmen fick samtliga personer berätta om sina upplevelser av filmen. De som sett filmen med ett leende hade positivare upplevelser av filmen än de som hade haft en trumpen min. Ganska intressant! Att vår egen sinnesstämning sedan smittar av sig på omgivningen är välkänt. Genom att le och bekräfta den jag möter, ökar sannolikheten att hen känner sig väl till mods. Vi vill bli sedda, och leendet är en intuitiv och instinktiv signal att vi är bekräftade på ett positivt sätt. Sedan är det ju inte alltid lämpligt att le, men vi kan alltid försöka vara närvarande och signalera att vi ser varandra i kommunikationen. Något att tänka på, inte minst om man arbetar med undervisning.

Samtalsmetodik idag

[adsense]

Föreläser i samtalsmetodik idag, det avsnitt jag kanske gillar allra mest: den inledandande, kontaktskapande fasen. Här läggs tonvikten vid att etablera kontakt och förtroende, att få motparten att känna sig trygg och bekväm i situationen. Utan förtroende och trygghet uteblir djupet i samtalet.

Idag blir det en hel del fokus på vad man säger (förstås), men också på förhållningssätt, attityd och hantering av egna fördomar. Det blir också ett litet pass om att hålla ett kontaktskapande kroppsspråk.

Föreläsning i samtalsmetodik på arbetsplatsen? Besök Delectare Föredrag och Kommunikation