Bacon, kritiskt tänkande och IT i skolan

Bacon, kritiskt tänkande och IT i skolan – vad har de gemensamt? Har detta nu blivit en matblogg? Nej, inte riktigt. Det här är ett blogginlägg om att tänka kritiskt kring IT i skolan. Kritiskt tänkande är, som ni vet, inte negativt, utan snarare till för att utveckla tankar och få syn på ofullständiga eller orimliga resonemang vi för. I syfte att åstadkomma det behöver vi verktyg. Ett sådant verktyg, bland många andra, är filosofi. Jag pratar således om filosofen Francis Bacon som levde 1561-1626. I Novum Organum (Det nya verktyget) från 1620 skrev han så här i Christer Sturmarks översättning (s 50):

Människans medvetande är långtifrån som en klar och jämn spegel i vilken tingens strålar reflekteras såsom de verkligen är, nej, det är snarare som en förtrollad spegel, full av vidskepelser och bedrägeri.

Vi ser alltså inte världen klart menar Bacon, utan vår bild och vår uppfattning består i hög grad av skenbilder. Jag tänker då att det är intressant att iaktta hur vi uppfattar frågan om IT i skolan utifrån sådana förvrängningar. Kanske kan det leda till att se verkligheten lite tydligare?

Bacon pekar på att det finns fyra typer av skenbilder eller, med Bacons språk, idoler som manifesterar sig och gör spegeln förtrollad. Är dessa relevanta att prata om när det gäller IT i skolan. Låt oss pröva! De fyra idolerna är:

  1. Stammens idoler. Vi generaliserar för mycket. Vi har som människor invanda tolkningsmönster och föreställningar, och passar alltför snabbt in fakta utifrån dem. Vi tillskriver naturen och omvärlden en ordning som inte finns där. Det är den här skenbilden som gör att vi alltid klassificerar och kategoriserar, och så lätt drar slutsatsen att om några i en given grupp har en egenskap så har alla den. Finns något stamtänkande när det gäller IT i skolan? Fundera! Själv kommer jag att tänka på myten om digitala infödingar exempelvis. Ett typiskt stamtänkande. Eller: Alla ungar hänger på facebook. Eller: alla ungar kan hantera en dator. Det här är mytbildningar. Forskning, exempelvis den av Ulli Samuelsson, visar att alla ungdomar varken kan eller vill (japp) hantera datorer på sin fritid. Botemedlet här är att ifrågasätta de förgivet tagna generaliseringar vi ägnar oss åt.
  2. Torgets idoler. De här skenbilderna uppstår i språket. Det vill säga, ord och begrepp som är vaga och mångtydiga låter våra associationer driva iväg. Om sedan några personer börjar använda begreppen med en given betydelse blir den, måhända felaktigt, fixerad. Botemedlet är förstås att definiera begrepp så att språket tappar sin makt över tanken. Finns det sådana modeord som vi styr hur vi tänker när det gäller IT i skolan? För mig står begreppet omdefinierat lärande fram bland många andra. Ett sådant begrepp kan man förhålla sig kritisk till. Vad är det egentligen som skall omdefinieras? Ett annat exempel är digital kompetens. Vi finner en mängd olika definitioner av begreppet, men vad betyder det i praktiken? För att inte tala om ettsista exemplet, datologiskt tänkande. Vilken betydelse fyller vi det begreppet med? Vilka associationer fylls vi med när vi möter ett sådant begrepp? Tänk alltså på att alltid definiera begrepp.
  3. Grottans idoler. Bacon pekar på att vi har en tendens att se världen enbart från vårt egna perspektiv. Här spelar vårt önsketänkande in, liksom våra personliga begränsningar och vår personliga tolkning av händelser. En betydande del i problemet med Grottans idoler är att vi lider av kognitiv bias, det vill säga att vi tenderar att söka bekräftelse på det vi redan tror på och avfärda resonemang om sådant vi inte tror på. Hur påverkar dina egna erfarenheter av IT din syn på IT i skolan? Om du är en lärare som ägnar mycket tid åt sociala medier, var då medveten om hur det färgar dina ståndpunkter och gör dig irriterad när kollegor säger att lärande uppstår i samtal öga mot öga. Om du själv tycker att datorer, surfplattor och annat bara är trams som gör folk ofokuserade, var då uppmärksam på att du lättare tar åt dig forskningsrön och kunskaper om försämrad uppmärksamhetsförmåga och försämrat korttidsminne och var också medveten om att du har svårare att ta till dig nya rön om att ständig uppkoppling gör människor snabbare på att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter och blir skickligare på att allt snabbare värdera information. Botemedlet är att ge det du så enkelt avfärdar en chans till, och att ifrågasätta det du automatiskt skriver under på.
  4. Teaterns idoler. Denna fjärde fälla är en okritisk tilltro till auktoriteter. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen. Sverige har drabbats av en skolsituation där naturliga auktoriteter har devalverats i värde och en neoliberal syn på skola är gällande. I ett sådant tomrum får nya auktoriteter utrymme att tala och blir snabbt kändisar. När sådana talar och många människor dras med tenderar vårt kritiska tänkande att flyga ut ur rummet. Jag vill inte på denna blogg döma ut enskilda individer som falska profeter värda att tänka extra kritiskt kring, men det kan vara värt att fundera över vilka du lyssnade på under den senaste konferensen kring IT i skolan och fundera på om deras budskap är genuint riktigt eller om de snarare blivit kändisar på felaktiga grunder (jodå, det finns ett gäng sådana). Botemedlet är att se bortom stjärnglansen.

Naturligtvis behöver man inte ta vägen via 1600-talets filosofer för att tänka kritiskt kring IT i skolan. Men det kan vara ett av många sätt. Att tänka kritiskt kring din verksamhet är det bästa du kan göra, därför att då ger du verksamheten en ärlig chans att utvecklas. Min uppmaning till dig är således att varsamt och metodiskt putsa bort förtrollningen ur medvetandets spegel och att göra den så blank som möjligt.