Bästa argumentet och viljan att ändra uppfattning

Bästa argumentet vinner. Så brukar vi ju säga inom akademin – men var härstammar uttrycket ifrån? Jo. En gång i tiden behövde doktoranden på universitetet inte disputera på en egen avhandling. Det som stod i fokus var snarare hens förmåga att argumentera stringent för slutsatserna i någon annans text. Detta i en tid då universiteten var mer traderande än producerande till sin karaktär. Ganska spännande tanke att disputera på någon annans avhandling må jag säga.

Även om jag nog föredrar den form universitetet och disputationen har idag, kan jag finna något sympatiskt i detta. Exempelvis sätter den fokus på något helt centralt: Den uppfattning som har starkast möjliga underlag har helt enkelt företräde. Det innebär i sin tur att en grundregel alltid är: Den som med seriöst underlag debatterar inom sitt ämnesområde är ALLTID beredd att slänga gamla sanningar överbord. Väl värt att nämna i en skoldebatt som präglas av ideologiska låsningar snarare än öppna sinnelag.

Med detta sagt, lyssna gärna på Bildningspoddens avsnitt om universitets framväxt från antiken och till idag. Mycket spännande och lärorikt.

 

En elev – en dator: avhandling godkänd och jag är filosofie doktor

En elev - en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolanDisputation i pedagogik

I fredags disputerade jag med doktorsavhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. Opponent var Lars Naeslund från Stockholms universitet. Samtalet kom att bli fantastiskt stimulerande, där vi diskuterade en hel del om vikten av grundforskning inom pedagogik, vilket Naeslund ansåg att jag ägnade mig åt. Avhandlingen blev godkänd av en enhällig betygsnämnd och jag är alltså numera filosofie doktor i pedagogik. Trivsamt. Avhandlingen kan laddas ned från denna länk.

Vad händer nu?

När det gäller en-till-en följer jag upp arbetet med praktiknära utvärderingar av en-till-en med utgångspunkt i lärares kompetensutvecklingsbehov. Den grundläggande tanken är att utvärderingen skall stå på solid vetenskaplig bas, och också samordnas med enskilda skolors IKT-pedagogers verksamhet, i syfte att skapa så riktad och effektiv kompetensutveckling som möjligt. Här påstår jag också med en dåres envishet att skolbiblioteken måste få ta del i planeringsarbetet. Parallellt med detta bedrivs forskning inom samma område. Mitt tips till dig som är nyfiken är att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

I övrigt fortsätter Fleischer Kompetensutveckling att inspirationsföreläsa inom kommunikation & retorik, motivation och effektivitet på arbetet och klassrummets pedagogik (utöver föreläsningar om min forskning förstås). Kika gärna in på Fleischer Kompetensutveckling och orientera dig.

Till sist

Tack så enormt mycket alla “där ute” för uppmuntrande kommentarer, kritiska synpunkter, sköna diskussioner och ljuvliga gratulationer. Jag fortsätter nu mitt värv som filosofie doktor med ett enda mission: att använda kunskapen tillsammans med fältet för att göra världen till ett bättre ställe!

Finns det utrymme för bildning i den svenska skolan?

[adsense]

Idag disputerar min nära kollega Mikael Segolsson med sin avhandling Lärandets hermeneutik – Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt.

Jag och Mikael blev antagna samtidigt till forskarutbildningen, med samma handledare och med ungefärligen samma utgångspunkt. Mikael kom från Karlstad och hade en fil lic i bagaget, och vi båda började skriva teoretiska avhandlingar. Undertecknad har lämnat spåret och bytt handledare och arbetar som bekant nu med traditionell empiri, emedan Mikael har fullföljt spåret ända ut.

Avhandlingen är ett viktigt bidrag inom området filosofisk pedagogik, och den med intresse av politisk pedagogik hittar säkert ett och annat av intresse i hans tänkvärda skrift. Inte minst får – tror jag – den som vill kritisera nuvarande skolsystem för att på alltför lättvändigt sätt avfärda bildningsideal argument att tillgå. Under alla omständigheter – det ska bli fantastiskt roligt att gå på disputationen idag!

Information om dagens disputation

Pressmeddelande om avhandlingen

Läs hela avhandlingen i Diva