Därför ger analoga anteckningar bättre provresultat

Den eviga frågan om analoga eller digitala anteckningar plågar många i skolan. Det finns fördelar med att anteckna digitalt – allt kan samlas på ett ställe och eleverna har alltid tillgång till alla anteckningar om logistiken sköts vettigt. Å andra sidan är det förenat med störningsmoment att eleverna har skärmen uppe vid exempelvis genomgångar. Min rekommendation är att hålla anteckningarna analoga. De kan ju ändå alltid samlas digitalt, exempelvis genom att fotograferas av in i Evernote eller genom att använda en penna som automatiskt läser in materialet. Jag har skrivit om att anteckna analogt och lagra digitalt här.

Det finns ett gott skäl till att anteckna analogt nämligen. Forskning edit: en forskningsrapport visar att elever som antecknar analogt presterar bättre på prov där de skall redogöra själva för kunskaperna (exempelvis i form av öppna svar) än om de skrivit sina anteckningar digitalt. Teorin forskningen lägger fram har att göra med att eleverna som antecknar analogt tvingar att processa anteckningarna, att göra något av dem direkt på pappret. De som antecknar digitalt gör det mer som en avskrift av vad som sägs, ord för ord. Därmed sker inte ett mentalt processande, och kvaliteten i kunskaperna blir helt enkelt lägre. Forskningsartikeln från Princeton och University of California är presenterad i Psychology Science.

Mitt tips är alltså – låt eleverna anteckna analogt för att sedan lagra dem digitalt. (i det här läget talar jag inte om hybridvarianter, exempelvis att med stylus skriva på ipad eller annan surfplatta. Jag har bara min egen erfarenhet att utgå från här. På tid och längd ska jag naturligtvis läsa in forskning om detta).

 

 

Andra workshopen i studieteknik

Ikväll kör jag den andra av tre planerade workshops i studieteknik. Vi kommer repetera SITRA-modellen (som också fungerar bra på yngre elever, se gärna det här blogginlägget). Så här säger några av eleverna i åk 9 som använt delar av systemet:

”Tror jag kommer fortsätta att använda SITRA-systemet i andra ämnen och i gymnasiet. Jag lärde mig
bra med det. Även klassisk musik kommer jag fortsätta använda.”

”följa schemat och att jobba som vi gjort, syna, ta in information, repetera osv. funkade jättebra och var ett bra sätt att plugga på.”

”Just i min planering så kunde jag inte plugga alla gånger på grund av sporter eller andra saker. Så jag måste tänka på det när jag planerar igen”

”Jag vill säga att SITRA-modellen har varit väldigt genomtänkt och välplanerad, det blir inte alls stressigt om man följer sin planering. Jag tänker göra denna modell med andra ämnen också eftersom man lär sig så mycket mer och kommer ihåg mycket mer.”

Ikväll är det dock fokus på högskolestudier. Vi kommer därför också prata om att att skriva rapporter, om presentationsteknik i studiesammanhang. En viktig del för mina studenter är att lära dem hantera den stress som de känner över sina studier. Därför lägger vi en hel del tid till detta, liksom till hur motivation byggs när studierna går lite knackigt.

Vill ni att jag kommer till Er och pratar om studieteknik, så skicka mig gärna ett mail!

Kvällens presentation: