Fleischer KompetensutvecklingHåkan Fleischer

Håkan Fleischer och Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att skapa möten mellan lärande och kommunikation. När du håller föredrag vill du vara pedagogisk, när du undervisar vill du nå fram.

För näringslivet ges  föreläsningar för näringslivet inom områden som bemötande, samtalsmetodik, presentationsteknik och ledarskapets kommunikation. Alla föreläsningar skräddarsys efter era behov.

För skolan ges föreläsningar utifrån Håkans forskning kring att använda datorer på bästa möjliga sätt i klassrummet och studieteknik.

Parallellt genomför företaget också utvärderingar och projektgenomlysningar, ger processtöd och gör forskningsbaserade omvärldsbevakningar. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik och Fil mag i medie- och kommunikationsvetenskap.

Håkan Fleischer är också en flitigt anlitad skribent, främst inom det pedagogiska området. Exempel på arbeten är handledningar i studieteknik, debattartiklar och fördjupande tidningsartiklar om digital bildning.

Håkan har 15 års föreläsningserfarenhet och är författare till Studieteknik – så lyckas du med dina studier  och Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik.