Fleischer KompetensutvecklingHåkan Fleischer

Håkan Fleischer och Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att skapa möten mellan lärande och kommunikation. Varje pedagogisk uppgift bygger på kommunikation – varje kommunikativ uppgift har ett inslag av pedagogik i sig. Kärnverksamheten består i  föreläsningar för näringslivet inom områden som bemötande, samtalsmetodik, presentationsteknik och ledarskapets kommunikation. För skolan ges föreläsningar utifrån Håkans forskning, kring att använda datorer på bästa möjliga sätt i klassrummet och studieteknik.

Parallellt genomför företaget också utvärderingar och projektgenomlysningar, ger processtöd och gör forskningsbaserade omvärldsbevakningar. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik och Fil mag i medie- och kommunikationsvetenskap.

Håkan har 15 års föreläsningserfarenhet, är författare till Studieteknik – så lyckas du med dina studier och Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (båda under utgivning på Natur & Kultur).