+Meny
Homepage, <h2>Fleischer Kompetensutveckling</h2>

Håkan Fleischer

Fleischer Kompetensutveckling

Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att göra lärare och pedagoger redo att möta sin yrkesutövnings framtida krav. De främsta kompetensområdena är kommunikation i relation till pedagogik samt IT-baserad pedagogik. Verksamheten bedrivs i två ömsesidigt beroende former: å ena sidan i form av forskningsbaserat utvecklingsarbete, å andra sidan i form av utbildning och workshops. Verksamheten bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik.

Kontakt:

Telefon 036-50020, 070-4674407
Adress Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Utbildning & Workshops

Fleischer Kompetensutveckling erbjuder utbildningar och workshops med syftet att kompetensutveckla lärare och andra yrkesgrupper med pedagogisk verksamhet. Genom coachning och anpassade föreläsningar skapar vi förutsättningar och insikter för förändring och utveckling hos både individer och organisationer. Fleischer Kompetensutveckling drivs av Håkan Fleischer, filosofie magister i kommunikationsvetenskap och filosofie doktor i pedagogik. Med mer än femton års erfarenhet som föreläsare inom såväl näringsliv som utbildningssektorn erbjuder han en bred föreläsningsbas.

Exempel på uppskattade ämnesområden

I dessa ämnesområden har Fleischer kompetensutveckling bedrivit uppskattade kursverksamhet genom åren.

 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II
 • Argumentationsteknik
 • Dialog, coaching och personlig utveckling
 • Samtalsmetodik och utvecklande samtal för chefer och andra ledare
 • Professionell produktpresentation
 • Kommunikationsfärdigheter, bemötande och service
 • Pedagogik
 • Konflikthantering
 • Retorik för forskare
 • Vetenskaplig metod och kritiskt tänkande
 • Personligt ledarskap
 • Våga Tala
 • Studieteknik
 • Skriftlig kommunikation – rapport, utvärdering och utredning

Ambitionen är att varva teori med praktik och därigenom alltid ge deltagaren uppslag på hur kunskaperna kan användas redan nästkommande arbetsdag. Beroende på behov och önskemål kan det ske i form av renodlad föreläsning eller som workshop. Nedanstående rubriker är exempel på tidigare workshops och föreläsningar. Om något ovan är av intresse, tveka inte att höra av er för ett skräddarsytt program.

Workshop för lärare/pedagog: Stretchad kunskap i praktiken

Hur påverkas kunskapsbildningen när eleverna får var sin dator och tillgång till internet? Behöver skolan utveckla ett nytt sätt att betrakta kunskap och behöver lärarkåren förändra sin yrkesutövning? Svaret är definitivt ja. Skolan måste förstå och acceptera de förändrade spelregler som blir den naturliga följden och aktivt välja en strategi vid införandet av elevdatorer. Utgångspunkten för föreläsningen är avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Den teoretiska delen av workshopen lyfter resultat från både egen forskning och annan forskning. Den tecknar en bakgrund i kunskapssamhällets framväxt och problematiserar tidigare satsningar på datorer i skolan som bakgrund till nuvarande satsningar som oftast sker i form av en-till-en projekt. Ur forskningens resultat visas att skolan har betydande möjligheter att med datorns hjälp skapa djupa kunskaper hos eleven med hjälp av  komponenterna i stretchad kunskap, nämligen:

 • förståelse för mediets påverkan på kunskapsbildningen
 • traditionell och social källkritik vid kunskapsbildning med dator
 • att stimulera bildning hos eleverna
 • behovet av reflektion för bildande av djupa kunskaper

Den praktiska delen av workshopen låter lärarna och eventuell övrig personal, exempelvis bibliotekarier, tillsammans i grupper konstruera en arbetsuppgift till sina elever som uppfyller kraven på stretchad kunskap. Workshopen avslutas med en uppsamling och gemensamt formulerande av en checklista på åtgärder för att gå mot ett datorstött djupare lärande med hjälp av stretchad kunskap.

Workshop för lärare/pedagog: Studieteknikmodellen SITRA

Att ha en god studieteknik är till hjälp för alla studenter, och också för alla lärare. Håkans erfarenhet från åren som lärare på högskolan är att det är bra för alla parter om studenterna hänger med. Det finns mycket litteratur om studieteknik. En del är bra. En del bygger på myter som exempelvis den om att snabbläsning fungerar (vilket det enligt forskning inte gör). Somlig litteratur är bra men bygger på andra studieförhållanden än de vi har vid högskolor och universitet i Sverige. Det finns ett behov av att lära elever en studieteknik som fungerar för just deras studier i deras miljö.

Håkan har utvecklat en studieteknikmodell kallad SITRA som utgör den teoretiska basen i workshopen. Modellens hjärta bygger på att Syna studiematerialet och på så vis skapa en förståelse för helheten, Intervjua (ställa frågor till materialet för att skapa en aktivt sökande student och inte en passiv konsument). Avsnittet Ta in berör läsningen av böcker och tillgodogörande av föreläsningar. Fasen Repetera berör anteckningsteknik och slutligen Anpassa som handlar om att återgå till cirkelns början och justera sin taktik. Hösten 2014 släpps också en bok om SITRA.

I workshopens praktiska del formulerar lärare i grupp en instruktion till elever i en tänkt uppgift där SITRA:s komponenter kommer till användning. Workshopen avslutas med en sammanfattning av SITRA som kan kommuniceras till eleverna för utveckling av deras studieteknik.

Workshop för lärare/pedagog: Lust att lära

Enligt oss är vägen till motivation, nyfikenhet och engagemang kommunikation och bemötande. Visst känner du till att kommunikation är viktigt i skolan, men vet du vilka verktyg som finns att tillgå för att få kommunikation och samspel att fungera ännu bättre? Hur gör du för att tända elden hos eleverna, få dem att studsa av nyfikenhet och engagemang? Vilka egenskaper bör ha som lärare och hur skall de komma till användning?  Vet du hur du kan bidra till ett kreativt arbetsklimat för dina elever fyllt av lust att lära? Dessa saker får du kunskap om i den teoretiska delen av workshopen.

I workshopens praktiska del hjälps vi åt i grupp att skapa de praktiska verktyg som kan användas varje dag för att skapa lust att lära hos just era elever utifrån de förutsättningar som föreligger.

Utbildning eller workshop för lärare/pedagog: Praktisk Presentationsteknik 

Retorik är den urgamla konsten att övertyga. Den praktiska aspekten av retoriken är presentationsteknik. Som lärare eller pedagog måste du behärska presentationsteknik av två skäl. Dels för din egen undervisning men också för att kunna bedöma dina elevers presentationer. Vad kan du göra för att framstå som en karismatisk, kunnig och engagerad lärare eller pedagog? Oavsett om du skall planera en lektion, ett lärarlagsmöte eller ett föräldrarsamtal mellan fyra ögon har du nytta av att kunna presentationsteknikens grunder.  Du lär dig behärska de retoriska verktygen och bli en skickligare lärare genom att tillämpa den väl beprövade retoriska arbetsmodellen. Du blir också skickligare på att analysera elevers presentationsteknik och argumentation, vilket är nödvändigt för att kunna ge rättvisande återkoppling. Efter föreläsningen har du såväl teoretiska som praktiska färdigheter i att genomföra en föreläsning på retoriskt god grund. Du kan balansera innehåll, personlighet och engagemang. Föreläsningen lär dig retorikens grunder och lär dig att strukturera och skapa bra manus för olika typer av publik och syfte. Du lär dig hantera lektionsplanering (eller motsvarande) med ett levande och tilltalande språk för bästa möjliga kontakt med eleverna. 

Föreläsningen bygger på Håkan Fleischers undervisning i retorik vid Högskolan men också på erfarenheter som talare i vitt skilda sammanhang. Det innebär att teoretiska kunskaper alltid möts av praktiska erfarenheter. Det bästa av två världar!

Inspirationsföreläsning: Klick, kommunikation som gör skillnad

Vad är det som gör att människor fungerar ihop och ”klickar”? Du har säkert också mött ett antal människor i ditt yrkesliv där allting bara flutit på, där du nästan vet vad den andre tänker och där samarbetet fungerat i stort sätt friktionsfritt.

I den lättsamma inspirationsföreläsningen Klick – kommunikation som gör skillnad riktar vi under 45 minuter ljuset på just de här frågorna. Mycket nöje!

Utbildning: Våga tala, talängslan och scenskräck

Att vara litet nervös när man skall hålla tal kan vara bra. Det får dig att skärpa sinnena och maximera din prestation. Men ren scenskräck i ordets rätta bemärkelse är förlamande och utmattande. Det får dig att känna dåligt självförtroende, och i värsta fall blir din karriär lidande för att du inte vill hålla presentationer.

Under 15 år har Håkan arbetat med talängslan med studenter vid Högskolan i Jönköping och även gett individuell coaching. Hans idé med talängslan och scenskräck är att den behöver bearbetas på flera fronter samtidigt. Därför arbetar han parallellt med:

 • Instrumentella färdigheter. Att känna en trygghet i att kunna hantverket, att exempelvis veta hur ett föredrag struktureras och hur manus skall hanteras betyder mycket för att minska talängslan och scenskräck.
 • Emotiva färdigheter. Att lära känna sina rädslor, ifrågasätta dem och forma om dem till positiv energi är en nyckel i att hantera talängslan och scenskräck.
 • Kognitiva färdigheter. Tankarna styr våra känslor, som i sin tur alstrar scenskräck och talängslan. Genom att tänka konstruktivt och sunt kring presentationen mildras talängslan.
 • Fysiska förutsättningar. Det går att mildra talängslan och scenskräck genom att hantera kroppsspråket på ett bra sätt och genom att hantera sömn och motion på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för en bra presentationsteknik.
 • Exponering. Det är ju ”lätt” (i teorin) att lära sig bygga hus genom att läsa en bok, men innan hammaren sitter i handen, lär det inte bli så mycket gjort tyvärr. Av samma skäl är det viktigt att öva, öva och öva presentationsteknik när det gäller talängslan och scenskräck. Genom att upprepade gånger möta publik, med ökande svårighetsgrad i trygg miljö, ökas och stabiliseras självkänslan kring förmågan att hålla bra prestationer. Genom kontinuerlig feedback justeras upplevelsen av den egna upplevelsen av presentationen (som ofta är mycket negativ) till att bli mer realistisk.

Kanske är det så att hjärtat slår lite fortare när du skall hålla föredrag, även efter kursen i talängslan och scenskräck. Det är bara bra. Målet är inte att du skall älska att göra presentationer – målet är snarare att du skall tycka det är okej. Efter kursen skall du behärska verktygen, kunna hålla presentationen utan stor ängslan och kunna se positivt på prestationen efteråt. Om du sedan tycker det är det bästa du vet när scenskräcken är borta, ja, då är det en välkommen bonus. Det händer, även om det inte är slutmålet. Från de drygt 250 personer Fleischer Kompetensutveckling hittills coachat kommer regelbundet brev, även flera år efteråt, med berättelser om hur avsändaren numera lever på att hålla föredrag. Återigen – målet är inte att helt utrota fjärilarna i din mage. Målet är att få dem att flyga i formation.

Om du är intresserad av att veta mer om att hantera talängslan och scenskräck, kontakta Fleischer Kompetensutveckling. Du och dina kollegor är värda att vara duktiga på presentationsteknik och må bra när ni talar!

Forskning

Fleischer Kompetensutveckling bedriver pedagogisk forskning och forskningsbaserade utvärderingsuppdrag. För närvarande fokuserar verksamheten främst på utvärderingar av en-till-en projekt utifrån lärarkårens kompetensutvecklingsbehov med hjälp av IPAK-modellen. Vi genomför också forskningsöversikter, se exempel på forskningsöversikt om en-till-en på följande länk. Har ni behov av kvalificerade forskningsgrundade tjänster hos er – fråga Fleischer Kompetensutveckling. Som utgångspunkt för forskningsarbetet ligger en doktorsavhandling i pedagogik och mångårig erfarenhet av forskningsprocesser. Naturligtvis genomför vi också föreläsningar inom området datorer i skolan, med utgångspunkt i aktuellt forskningsläge.

Avhandlingens abstract

Avhandlingen behandlar införandet av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. En ytterligare ambition är att väcka reflektioner kring och bilda kunskap om hur en-till-en, som en produkt av kunskapssamhället, påverkar såväl kunskapssynen som kunskapsbildningens kvalitet och villkor. Därtill är också ambitionen också att, mot bakgrund av kunskapssamhällets särskilda villkor, bidra till nya insikter kring kunskapsbegreppets utvecklingsmöjligheter i relation till en-till-en.

Utgångspunkten tas i kunskapssamhället och villkoren för kunskapsproduktion samt i hur Sverige har valt att fokusera på behovet av att ge eleverna digital kompetens. Den teoretiska ansatsen ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhandlingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad forskning berättar om elever respektive lärare i en-till-en projekt. Vidare ingår en teoretisk artikel med fokus på att utveckla en alternativ förståelse för villkoren för kunskapsbildning på den sociala webben med utgångspunkt från Martin Heideggers fenomenologi. En intervjustudie kring elevers upplevelser av sitt lärande i en-till en ingår också samt en fenomenografisk analys av inlämnade kunskapsuppgifter med fokus på kritiska dimensioner och kunskapsdjup. Resultaten diskuterar huruvida det starka färdighetsfokus som uppstår vid kunskapsbildning i en-till-en är samstämmigt med den performativa kunskap som i kunskapssamhället antas vara av vikt och hur det påverkar kvalitet och karaktär på bildad kunskap.

Avhandlingen diskuterar också hur en-till-en påverkar elevers sätt att uppleva sitt lärande i en situation som präglas av flexibilitet och ständigt nya förutsättningar för lärande. Slutligen diskuteras också ett möjligt sätt att utveckla kunskapsbegreppet mot bakgrund av de resultat som framträtt i avhandlingens fyra studier genom att formulera begreppet ”stretchad kunskap”.

Processutvecklingsmodellen IPAK

Fleischer Kompetensutveckling utvärderar och stödjer processutveckling i en-till-en oberoende av plattform, tjänsteleverantör och inriktning på en-till-en satsningen. Arbetet kan genomföras helt fristående och heltäckande, eller som ett komplement till tjänsteleverantörens erbjudanden. I fokus för processutvecklingen ligger personalens behov av kompetensutveckling med syfte att skapa förutsättningar för så effektiva utvecklingsplaner som möjligt.

Genomförandet sker såväl med kvalitativa som med kvantitativa mått. En hög tillförlitlighet i data säkerställs genom den noggranna utprovning av mätinstrument som skett, samt genom metodtriangulering. Kvantitativ datainsamling sker från hela den samlade personalstyrkan. Kvalitativ data insamlas från ett urval av personalstyrkan. Primärt sker intervjuer enskilt. Vid mycket stora utvärderingar kan dock intervjuer genomföras i grupp. Se gärna en screencast om upplägget

Cv & Omdömen

Akademisk CV

Fil dr pedagogik

Avhandling: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Fil mag medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsats: Lärarstudenters föreställningar om internet i skolan

Övriga akademiska studier

 • Högskolepedagogik 7,5 hp
 • Datorn som pedagogiskt verktyg 7,5 hp
 • Fotografi och visuell kommunikation, 7,5 hp
 • Sociologi 30 hp

 Forskningsrelaterade uppdrag

 • Reviewer för Utbildning & Lärande
 • Reviewer för South African Journal of Education
 • Reviewer för Education Inquiry
 • Ledamot i Forskningsnämnden, Högskolan i Jönköping (2012-2013)

 Forskningsprofil

Forskningsområdet rör en-till-en, det vill säga den situation där varje elev och lärare har varsin dator i skolan. Avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor ligger till grund för forskningsprofilen. Resultaten i avhandlingen visar att en-till-en sätter stort fokus på elevernas förmåga att handha digitala medier med risk för försämringar i kunskapskvaliteter. Ungdomar känner sig motiverade av men samtidigt vilsna i den digitala mediehantering de automatiskt förväntas kunna hantera. Samtidigt finns stora möjligheter till fördjupade kunskaper med hjälp av datorn. När dessa möjligheter tas tillvara bildas stretchad kunskap – ett begrepp som myntas i avhandlingen. Den framtida forskningsgärningen utforskar vad en sådan kunskapsbildning betyder i teori och praktik för såväl elever som lärare.

Publikationer

Presentationer på vetenskapliga konferenser

 • NFPF, Turku, 2007
 • NFPF, Copenhagen, 2008
 • Phenomenographic Network Conference, Jönköping, 2012
 • ECER, Cadiz, 2012

Inbjuden talare i urval

 • Nationell bibliotekskonferens (2011): Därför behövs skolbibliotekarierna i en-till-en projekt
 • NGL-konferens (2011): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Skolbibliotek och en-till-en (2012): Därför spelar skolbiblioteken en nyckelroll i en-till-en
 • SETT (2012): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Mötesplats skola (2012): Kommunikation i klassrummet
 • Skola 2025 (2013): Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En forskningsutsikt
 • Framtidens läromedel (2014)

Undervisning och handledning i urval

 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II (Kursansvarig och lärare)
 • Dialog, coaching och personlig utveckling (Kursansvarig och lärare)
 • Läraren i dialog
 • Retorik på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (Jönköping och Halmstad)
 • Presentationsteknik (Jönköpings Tekniska Högskola)
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Kommunikationsvetenskapliga perspektiv på pedagogik (Kursansvarig och lärare)
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Retorik för forskare (Forskarutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping)
 • Vetenskaplig metod kandidatnivå och magisternivå
 • Handledning kandidatnivå medie- och kommunikationsvetenskap
 • Handledning på kandidat och magisternivå i pedagogik och specialpedagogik

Övrig yrkesverksamhet

IndustriKonsultGruppen 1998-2000

 • Miljökonsult och utbildare inom ISO 14001

Forskningsprogrammet MTL (2001-2004)/ENCELL (National Centre for Lifelong Learning), 2004-2006

 • Informations- och kommunikationsansvarig
 • Strategisk kommunikationsplanering, ledningsgruppsarbete

Fleischer Kompetensutveckling (2003-)

 • Våga-tala coaching (Studenthälsan i Jönköping)
 • Studieteknikworkshops (Knutpunkten Career Center i Jönköping)
 • Utbildning i retorik, kommunikation och pedagogik
 • Utvärdering och utvecklingsarbete i skolrelaterade datoriseringsprojekt

Referenser och omdömen i urval

”Håkan is an innovative manager completely at ease with al time of tasks specially related to analytical demands. He is a faithful colleague and a reliable person to do business with. I recommand him warmly.”
Professor Mohamed Chaib.

”Håkan har ett stort kunnande kring IT och lärande och är en uppskattad föreläsare som dessutom vågar ta ställning i frågor och sticka ut vilket för egen del uppskattas. Håkans föreläsningar lämnar ingen oberörd och jag kan rekommendera Håkan både som föreläsare såväl som konsult inom området IT och lärande/pedagogik.” Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna.

”Håkan är en väldigt bra föreläsare/utbildare som verkligen kan konsten att förena en underhållande retorik med ett vetenskapligt väl grundat budskap. Många populära föreläsare reser land och rike runt och drar ner applåder för sina ”roliga” föreläsningar, men det är långt ifrån alltid som det leder till mer än en underhållande stund. Från Håkans föreläsningar får man med sig en kunskap och en insikt som ger effekter långt efter föreläsningstillfället!” Ulli Samuelsson, programansvarig Högskolan i Jönköping.

”Jag har via Håkans publikationer och sociala medier tagit del och inspirerats av hans forskning kring digital pedagogik och didaktik. Hans kunskap i förening med en konstruktivt kritisk hållning gör Håkans material ytterst värdefullt för mig både i min roll som programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara, en 1:1 skola, och min roll som utbildningsansvarig i styrelsen för Wikimedia Sverige.” Ylva Pettersson, programansvarig Estetiska programmet Skara Kommun.

”Håkan is a good and inspiring speaker. He has a well documented knowledge in his field and I highly recommend him as a consultant”. Jonas Hällebrand, IKT-pedagog, Lund.

”Håkan är en fantastisk föreläsare som fångar sina åhörare. Och sedan håller greppet. Håkan vet dessutom vad han pratar om, få förunnat.” Kristina von Oelreich, Projektledare Fru Berg.

”Håkan är en ovanlig men väldigt lyckad kombination av artist och akademiker. Har lyssnat på hans föreläsning om retorik och kommunikation och det utvecklade mitt eget tänkande och agerande i dylika situationer.” Tomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

”Miljökontoret Jönköpings kommun har anlitat Håkan både för föreläsningar för hela personalen och för enskilda övningar. Jag rekommenderar varmt Håkan som varit mycket lyhörd för våra önskemål och haft förmåga att omsätta dem i praktiken. Här kommer några röster från en utvärdering: 
- Bra, full av energi och varierade sig på många sätt. 
- Mycket engagerande. Underhållande att lyssna på. 
- SUPERBRA – teori och praktik blandat med humoristiska inslag där Håkan förmedlar kunskap på ett mycket skickligt och roligt sätt.”Christina Lindqvist, Informatör Jönköpings Kommun.

”Jag minns två saker från Håkans föreläsning under min första kurs på högskolan och det var dels hans inlevelse och förmåga att fånga gruppen. Retorik var ämnet och Håkan GÖR det han LÄR, vilket är en fantastisk begåvning. Han lever som han lär. En föreläsning har aldrig varit så inspirerande och minnesvärd, faktum är nog att det är den som jag och min klass lär ha mest användning av i våra liv. Idag är jag glad att jag vet vem Håkan är så jag kan rådfråga en retorikexpert när jag behöver.” Matilda Aldsjö, Medieproducent, Skribent, Projektledare.

Jag har gått på högskolan i snart fem år och har därmed stött på ett ganska stort antal föreläsare. Vad jag däremot aldrig har stött på är en föreläsare som har skött sitt jobb lika bra som du har gjort under de tre senaste föreläsningarna i delkursen lärare i dialog. Jag tycker att du är en förebild för alla oss blivande lärare, både när det kommer till att strukturera innehållet och till själva leveransen. Även din förmåga att involvera din person i allt du gör – och därmed bidra med mänsklighet – är beundransvärd.Att döma av snacket under kaffepauserna så verkar denna åsikt dessutom vara väldigt spridd i gruppen. Det kanske inte hör till vanligheterna att en student berömmer en föreläsare på det här sättet (och kanske inte ens till anständigheterna?), men när någon särskiljer sig på ett sådant positivt sätt som du gör från den övriga massan föreläsare så anser jag att det ska uppmuntras.” Sanny, lärarprogrammet Jönköping.

Blogg - Nya inlägg

Titel spikad på boken om studieteknik

Snabb nyhet bara: Titeln på min nästa bok är nu spikad:

Studieteknik
- Så lyckas du med dina akademiska studier!

Hoppas på releaseparty i oktober/november, dels ett i Stockholm på förlaget, dels ett här i Jönköping. Återkommer kring detta.

Kommentera

IPAK processtöd vid en-till-en i skarpt läge

Härliga tider. Äntligen är vi igång i skarpt läge och stödjer en kommun i sin implementering av en-till-en genom att inventera personalens kompetensutvecklingsbehov. Planen är sedan att följa och stödja processen med hjälp av IPAK (läs mer om modellen eller titta på en screencast) regelbundet för att kunna träffa så absolut rätt som möjligt med varje kompetensutvecklingskrona som satsas. Det är naturligtvis viktigt att träffa helt rätt såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ett professionellt lärarperspektiv. Tillsammans lägger vi pusslet bit för bit för en stark och hållbar IT-miljö som stödjer lärandet på bästa sätt.

Extra roligt att också arbeta i en kommun som verkligen ser behovet av att låta skolbiblioteken komma in i utvecklingsarbetet. Det ska bli mycket intressant att följa och stödja arbetet redan från start.

 

Kommentera

Bli en Batman. Om passion som drivkraft för lärande

Okey. Du har köpt en ny tv – hur länge är du exalterad? En kväll? Två? En vecka? Hur lång tid tar det innan den varma glädjen i att använda en app för att anteckna på iPaden byts ut till ett ljumt ”jaha”?

Nyhetens behag brukar inte hålla så länge. Snart behöver vi något nytt att bli motiverade och uppspelta av. Datorn i skolan fungerar enligt forskningen motiverande. Min fundering handlar om hur långvarig motivationen är? Någon säger kanske: den har hållt i de tre år jag har undervisat mina elever. Ja. Det må vara riktigt. Förmodligen har ni då gjort olika saker. För när qr-koderna inte längre är så roliga, börjar man geocacha. Eller flippa. Eller något annat. Missförstå mig inte, det där är fantastiska sätt att väcka barn och ungdomars lust och glädje att lära, men det är kortsiktigt. Barn och ungdomar behöver också lära sig att stanna upp för att reflektera och tänka. För att den gnista IT tänder skall hålla motivationens eld vid liv, krävs något annat, nämligen passion.

När jag undervisar i presentationsteknik (för lärare och andra) brukar jag tala om Knut Knutsson-knappen (killen i antikrundan). Den sitter i bakhuvudet. När du trycker igång den blir du engagerad och går nästan bokstavligt talat upp på tår. Du går igång. Du är i ditt esse! Har du någonsin sett Knut Knutsson vara blasé när han värderar saker i Antikrundan? Nej. Inte jag heller. Han ger uttryck för passion.

Som lärare måste passionen vara levande varje dag! Det är på det sättet du får igång en långvarig motivation och glädje att lära hos eleverna. Genom att själv glöda, skapar du glöd hos andra. Det finns åtminstone tre typer av passion, varav någon måste vara i spel varje dag.

Ämnesrelaterad passion

Det här är det ämne du brinner för. Du älskar att undervisa om magnetism och det smittar av sig direkt. När du älskar ditt ämne, blir det väldigt mycket mer engagerande automatiskt. Jag älskar att föreläsa om kroppsspråk – det märks omedelbart på publiken när min passion och energi smittar över. Men vad ska då göra om man inte älskar sitt ämne? Alla områden gillar man ju inte. Om man är historielärare kanske man tycker bättre om stenåldern än järnåldern exempelvis? Ett sätt är att försöka sätta sig i elevernas skor – vad är spännande, häftigt, läckert, coolt med stenålderslivet ur deras perspektiv? Försök gå igång! Om det inte funkar, får du gå igång på nästa typ av passion.

Yrkesrelaterad passion

Här har du svaret på frågan om varför du blev lärare. Vad vill du åstadkomma? Hur ska eleverna formas? Vad vill du ge till eftervärlden genom din yrkesutövning? Varför har du världens viktigaste jobb? Vi har alla stunder när vi blir påminda om detta. När jag föreläser blir jag exempelvis påmind om varför jag älskar att göra bra lärare bättre när jag får applåder. Eller när det kommer ett mail som berättar att min undervisning gjort skillnad. I vardagslunken är det alltför lätt att bli upptagen av stressen, administrationen, problemen… försök därför regelbundet väcka din yrkesrelaterade passion! Kanske när du planerar din arbetsvecka på söndagen? Sätt dig ner och fundera över frågorna ovan och leta efter svaren inom dig. Det är också ett gott sätt att väcka passionen som smittar eleverna.

Personrelaterad passion

Till sist, du är passionerad över något. Jag vet det. Vi har alla något vi brinner extra för. Den goda nyheten är att din passion inte behöver vara relaterad till ämnet du undervisar i för att du skall kunna dra nytta av det. Du kanske älskar matlagning – hur kan du koppla din matpassion till en historielektion? Eller så älskar du (som jag) trolleri – hur kan du använda ett roligt trick för att illustrera en fysisk lag exempelvis? Mitt råd är: våga använda din personliga passion i din undervisning. Jag lovar att det smittar av sig på eleverna. Våga vara kreativ och gå utanför boxen. Du kommer gilla det – eleverna kommer älska det!

Vem vill eleverna se? 

Vill eleverna se Robin eller Batman? Det självklara svaret är Batman! Du behöver inte jonglera med brinnande kattungar varje dag, men se till att hitta din passion, ditt engagemang och din glöd! Det bästa sättet att göra det är inte genom att tycka om det du gör. Det är inte genom att gilla det du gör.

Det är genom att älska det du gör. 

Kommentera

Ett skepp kommer lastat med studieteknik

Så är det förhoppningsvis. Det digitala skeppet seglade just ut från min dator till min förläggare. Med i lasten manuset till boken Akademiska Studier – så lyckas du.

Jag känner mig nöjd, och inser att boken också (förutom för högskole- och universitetsstudenter) kommer vara till stor nytta för grundskola (med undantag för vissa avsnitt), gymnasiet och kanske också för lärare som behöver undervisa i studiteknik. Boken bygger på SITRA-modellen, som är min tillämpning och anpassning av SQ3R till svenska förhållanden. Utöver SITRA diskuteras också hur du skapar motivation för studierna, hanterar stress, hur du arrangerar din fysiska och mentala miljö för bästa resultat. I boken ingår också avsnitt om informationssökning, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Jag har också formulerat en workshop på temat och kommer gärna ut till just Er och pratar studieteknik. Preliminärt finns boken ute i handeln i början av november.

Nu skall jag göra som den här lilla gynnaren: vila!

trött

 

 

 

 

 

Kommentera

Följ

RSS-flöde

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på bloggen och få meddelande om när nytt material publiceras.

Kategorier

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med artiklar, länkar, och artiklar om kommunikation och pedagogik som endast publiceras i nyhetsbrevet!