Fleischer KompetensutvecklingHåkan Fleischer

Håkan Fleischer och Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att skapa möten mellan lärande och kommunikation. Varje pedagogisk uppgift bygger på kommunikation – varje kommunikativ uppgift har ett inslag av pedagogik i sig. Kärnverksamheten består i  föreläsningar för näringslivet inom områden som bemötande, samtalsmetodik, presentationsteknik och ledarskapets kommunikation. För skolan ges föreläsningar utifrån Håkans forskning, kring digital kompetens och studieteknik.

Parallellt genomför företaget också utvärderingar och projektgenomlysningar, ger processtöd och gör forskningsbaserade omvärldsbevakningar. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik och Fil mag i medie- och kommunikationsvetenskap.

Håkan har 15 års föreläsningserfarenhet, är författare till Studieteknik – så lyckas du med dina studier och Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (båda under utgivning på Natur & Kultur).