Fleischer Kompetensutveckling

Håkan Fleischer och Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att skapa möten mellan lärande och kommunikation på vetenskaplig grund.

Utbildning

För näringslivet ges föreläsningar inom områden som kundbemötande, retorik, presentationsteknik och intern kommunikation. Alla föreläsningar skräddarsys efter era behov.

För skolan ges föreläsningar utifrån Håkans forskning om skolans digitalisering samt om studieteknik.

Forskning och textproduktion

Företaget genomför också följeforskning och projektgenomlysningar, ger processtöd och gör forskningsöversikter. Exempelvis har en utvärdering av Företagarskolan i Jönköpings kommun genomförts under 2015 och en utvärdering av kompetensutvecklingsbehov i Ulricehamns kommun under 2014.

Håkan Fleischer är också en flitigt anlitad skribent, främst inom det pedagogiska området. Exempel på arbeten är handledningar i studieteknik, debattartiklar och fördjupande tidningsartiklar om digital bildning. Se exempel under fliken CV och publikationer. Under 2015 har Håkan också skrivit två böcker: Studieteknik – så lyckas du med dina studier och Digitalisering som lyfter skolan. Teori möter praktik (tillsammans med Helena Kvarnsell).