Håkan Fleischer - Forskare och föreläsare

Fleischer Kompetensutveckling och har som ambition att verka som föreläsare med matnyttigt innehåll och en rejäl dos humor och värme. Tempot är alltid högt, och föreläsningarna uppfattas alltid som en frisk, humoristisk fläkt, full av tempo.

Ändå är inte innehållet oväsentligt - tvärtom, en fil mag i kommunikationsvetenskap och en doktorsavhandling i pedagogik ligger i botten för allt innehåll. Här finns erfarenheter från 12 år som föreläsare att ösa ur. Utbildning är inte underhållning, men visst minns du lättare tillfällen du lärt dig något av en föreläsare om du också har haft roligt?

Företagets uppgift är att inspirera till positiva, kreativa och dynamiska möten där människors fulla potential tas tillvara. Ibland sker det i form av föreläsning (det vill säga kortara ansatser på 1-3 timmar), ibland i form av utbildning (1-3 dagar). Vill du få en känsla för föreläsningsstil (även om föreläsningarnas inriktning och tyngd naturligtvis varierar med uppdraget) - se min inspirationsföreläsning KLICK - kontaktskapande kommunikation som är 45 minuter lång.

Föreläsning och utbildning - Kommunikation och retorik

Visst känner du till att kommunikation är viktigt i arbetslivet, men vilka verktyg finns att tillgå för att bli skickligare? Hur kan jag få människor att lyssna - och hur kan jag själv bli en skickligare lyssnare? Hur skapar jag ett kreativt, öppet klimat med hjälp av kommunikation? Detta är några frågor att få svar på via en föreläsning i kommunikation.

I föreläsningarna om kommunikation utgår jag från enkla men kraftfulla utgångspunkter, som garanterar maximal effekt. Visst har du också kännt att du vill få till det där lilla extra som gör ett gott intryck på de du möter? En föreläsning i kommunikation visar hur du åstadkommer detta vare sig det handlar om intern kommunikation, samtalsmetodik eller retorik och presentationsteknik.

Föreläsning och utbildning - Personligt ledarskap

Kraven blir allt större på enskilda individer på våra arbetsplatser. Drabbas du ofta av tankar som: "Hur ska jag hinna med allt? Vilken enorm stress jag känner! Jag borde hantera min tid effektivare! Usch, jag känner verkligen inte för att göra det här jobbet."

Lugn, det finns hjälp att få. Tänk dig att du kan lära dig några enkla tekniker under en timme, som förändrar resten av ditt yrkesliv! Ledorden är kreativitet, motivation och effektivitet. Inspirationsseminarierna i arbetspsykologi ger dig just en sådan verktygslåda.

Föreläsning och utbildning - Pedagogik

Att föra in datorer i skolan är en stor förändring i den pedagogiska miljön. Utifrån min doktorsavhandling föreläser jag på temat Datorer, en-till-en och stretchad kunskap och belyser behovet av en förändrad pedagogisk ansats.

Skolutveckling

Fleischer Kompetensutveckling bedriver också forsknings- och utvärderingsuppdrag. För närvarande fokuserar verksamheten främst på utvärderingar av en-till-en projekt utifrån lärarkårens kompetensutvecklingsbehov med hjälp av IPAK-modellen. Dock finns erfarenheter även från andra utvärderingsverksamheter, främst på kvalitativ grund. Finns behoven hos er - fråga oss.