Always connected – always learning? – läsunderlag

På fredag är det halvtidsseminarium för avhandlingen med nämnda titel. Det är otroligt smickrande att folk hör av sig från när och fjärran till Högskolan, för att få tillgång till mitt manus.

Emellertid är halvtidsseminariet ett arbetsseminarium, i syfte att få blick på helheten i en halvfärdig avhandling, och att gemensamt hjälpa till att utveckla den. För ändamålet finns alltså ett manus om cirka 75 sidor, bestående av två artiklar och en kappatext/avsiktsförklaring.

För att tillfredsställa de som suktar efter materialet kan jag delvis länka ut materialet. Detta är de publicerade delarna.

Forskningsöversikten om en-till-en, med titeln: What is Our Current Understanding of One-to-One Computer Projects: A Systematic Narrative Research Review, finns tillgänglig via Science Direct i en förhandsversion. OBS att artikeln är in press, och i nuläget är texten alltså inte layoutad eller slutligt korrekturläst. Innehållet är dock detsamma. För att komma åt texten i sin helhet krävs att du ansluter via ett universitet, högskolebibliotek eller annan enhet som har tillgång till material från Science Direct. På grund av osäkerhet kring copyright-frågor ber jag dig ta den vägen till artikeln. Så snart artikeln är layoutad och korrekturläst kommer den bytas ut på nämnda länk. Artikeln kommer också i tryckt version i Educational Research Review.

Den teoretiska artikeln som landar i en utveckling av den stretchade världen, Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.0 and Knowledge Formation finns att tillgå via Education Inquiry som open access. Bara att ladda ner som pdf således.

Där har vi två tredjedelar av efterfrågat manusmaterial. Väl bekomme.

Stretchbegreppet löper genom avhandlingen om en-till-en

Det drar ihop sig till halvtidsseminarium. Har haft en lite skakig process framåt, med en avhandlingsplan som kanske kunde varit mer tydlig från början. Nå, så blir det när man byter handledare och forskarutbildningsämne, inget att gråta över. Hur som, professorn är nöjd med designen av min tredje och fjärde artikel, vilket innebär att det finns en helhetsram att arbeta utifrån, som äntligen är SPIKAD! Denna kommer presenteras och diskuteras på mitt halvtidsseminarium som är 2 december, preliminärt.

Låt oss rekapitulera. Artikel 1 i avhandlingen är en narrativ systematisk forskningsöversikt som fokuserar på vad den ackumulerade kunskapen i peer reviewad forskning publicerad 2005-2010 berättar om en-till-en med utgångspunkt dels från lärare, dels från elever. Denna ligger nu på review.

Det intressanta och upplyftande, som inte varit självklart under hela processen, är att stretchadheten som begrepp (stretchad värld, stretchat kunskapsbegrepp), som jag utarbetar i artikel 2, publicerad i Education Inquiry (läs den gärna), kommer löpa som en röd tråd genom de kommande studierna. Syftet med artikel 3 är att med ett stretchat kunskapsbegrepp som grund undersöka kvaliteter i innehåll i kunskapsbildningen vid en kunskapsfråga/uppgift i en-till-en miljö i skolan relativt hur tolkningen av uppgiften har skett. Artikel 4 berör den stretchade livsvärldens signifikanta/kritiska villkor för lärande och kunskapsbildning som upplevd retrospektivt utifrån en kunskapsfråga/uppgift. Här fokuseras upplevda möjligheter och begränsningar i relationen arbetssätt och lärprocess. Artikel 3 och 4 kommer använda en-till-en miljö på gymnasie som utgångspunkt (vilken är ännu ej klart).

 

Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.0 and Knowledge Formation

Har under sommaren fått mycket positiva besked angående min artikel med titeln “Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.o and Knowledge Formation”: den kommer att publiceras i Education Inquiry, Vol 2 No 3, September 2011. Läs artikelns abstract.

Tidskriften är Open Access, vilket innebär att det är bara att ladda ner den från tidskriftens hemsida. Helt i linje med artikelns anda:-). Om du vill få ett mail så snart den är publicerad, använd mitt kontaktformulär. På så vis kommer du garanterat vara först med att läsa artikeln!