3 problem med SAMR-modellen

SAMR-modellen är konkret och lättillgänglig. Den är emellertid också problematisk, ur (minst) tre perspektiv.