Framtidens Läromedel 2015 – fem artiklar från liveblogg åt Folkbildningsrådet


liveblogg, folkbildningsrådet, framtidens läromedel

Förutom att vara talare och moderator på Framtidens Läromedel hade jag också äran att liveblogga (eller nästan live i alla fall) åt Folkbildningsrådets utmärkta nättidning Re:flex. Det var en utmanande och rolig konferens. Här fanns material för den som ville ha de omedelbara svaren på hur man skall lösa en klassrumssituation, liksom lite mer generella och övergripande föreläsningar. Tolkningen av just framtida läromedel är också ganska bred – här trängdes ämnen som snarare hade IT i skolan som det gemensamma än läromedel i sig (något beroende på hur man definierar vad ett läromedel är förstås). Som vanligt fanns här också ett gäng utställare med intressanta saker att titta på när det gäller digitala läromedel. Som ni ju vet vurmar jag extra för just sådana. Något jag själv tar med mig är att skolsverige nu gått in i en ny fas när det gäller digitalisering som innebär en större mottaglighet för ett kritiskt perspektiv. Jag noterar exempelvis att frågor om bildning och reflektion dyker upp avsevärt mycket oftare nu än för bara något år sedan. Jag är alltför blygsam för att tro att det är på grund av mina åsikter, som i och för sig hörts över landet en längre tid. Jag tror snarare att det handlar om att budskapet om att det inte är en fråga om huruvida vi skall ha datorer i skolan som gäller längre, utan snarare frågan om hur det skall fungera som gäller. Därmed är det sagt att alarmerande PISA-rapporter troligen har haft något positivt med sig. Bra så.

Märker också att elevens perspektiv blir allt tydligare på konferenserna. Att peka på att utvecklingsarbeten startar i frågan om vad eleverna har för behov. Det är naturligtvis resultatet av att Timperley har fått starkt genomslag i Sverige. Tror att det i huvudsak är bra, men vi får inte glömma att kompetensutveckling OCKSÅ måste utgå från lärarnas behov och inre barriärer – sådana som elever helt enkelt inte kan uppfatta då de inte ser hela yrkets komplexitet. Balans är väl nyckelordet här, som i allt annat.

Här är mina fem artiklar från Framtidens Läromedel:

Digitala läromedel – när, hur och varför? Introduktionsföreläsning med Per Kornhall

Digitalisering som lyfter skolan – föreläsning med Helena Kvarnsell

Alla kan skriva – föreläsning med Martin Tiberg mfl

Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken – föreläsning med Michael Rystad

Avslutande reflektioner från Framtidens Läromedel