Kompetensbehov, lärares och elevers motivation för datorer. 3 presentationer i veckan.

Här kommer tre mindre föredragningar jag gör i veckan. Delar med mig för nytta och nöje.

Den första är en kortversion på en dragning av kompetensutvecklingsbehov som analyserats under hösten med hjälp av IPAK-metoden. Det skall bli väldigt roligt att följa den här kommunen i sin utveckling med datorer och pedagogik.

Därefter pratar jag också om hur lärare kan väcka sin motivation och lust att få veta mer om vad som är möjligt att åstadkomma, om hur andra lärare gör. Hur det går till att hitta goda exempel att inspireras av och utmaningar att anta. En väg av många möjliga är att bygga ett PLN:

Till sist ger jag också i veckan ett smakprov från boken om Stretchad kunskap i teori och praktik som skrivs tillsammans med Helena Kvarnsell.

Utöver detta blir det bokmässa på torsdag där jag bland annat träffar mitt bokförlag. Kul vecka på gång!

Nyhet! Workshops för lärare: Lust att lära, praktisk presentationsteknik med mera

workshopslarare

En liten nyhetsuppdatering i all hast som vi alla ligger redo inför terminstarten. Fleischer Kompetensutveckling erbjuder workshops för lärare och pedagoger inom följande områden:

 • Stretchad kunskap i praktiken
 • Studieteknikmodellen SITRA
 • Lust att lära
 • Praktisk presentationsteknik

Dessa är speciellt designade för skolan och innehåller alltid en teoretisk föreläsning och en praktisk övning på slutet. Varje deltagare har ett antal praktiska verktyg med sig att använda i sitt klassrum redan nästkommande dag. Läs mer här.

Utöver detta ger Fleischer Kompetensutveckling också:

 • Inspirationsföreläsningen Klick – kommunikation som gör skillnad. En underhållande och tänkvärd föreläsning på 45 minuter
 • Våga Tala-utbildning – En längre utbildning för talängsliga som vill bota sin scenskräck.

Håll också ögonen öppna, inom kort lanseras också workshopen om visuell storytelling för lärare!

Klicka in på sidan om Utbildningar & Workshops– finns det något för Dig och din skola?

 

IT i skolan? Glöm inte lärarna!

ForgetLäser som hastigast ett referat av undersökning genomförd av Lärarnas Riksförbund gällande lärares upplevelser av användning av IT i skolan. Finner glädjande nog att deras syn harmonierar med min. Jag citerar förbundsordförande Bo Jansson:

Många har trott att lärarnas betydelse minskar när skolan digitaliseras. Men min bestämda uppfattning är att lärarnas betydelse ökar. En elev som tillåts surfa runt på egen hand fastnar ofta på första bästa träff och risken är att eleven sedan bara skriver av det.

Och exakt så är det. Att införa IT är ett första och viktigt steg. Att förvänta sig att våra barn och ungdomar tillhör en digital generation som per automatik hanterar tekniken är naivt och skadligt för kunskapsutvecklingen i svensk skola menar jag. En användning av IT där lärarkåren inte hänger med kan bidra till ökad digital ojämlikhet. Det är ett välkänt faktum att det finns en klick elever i varje klass som klarar sig bara alldeles oavsett miljöförutsättningar. Sedan finns också en klick som är extra sårbara. Läraren måste aktivt kunna  hantera den sistnämnda biten. De som alltid klarar sig har ofta en förmåga att se datorn som ett utmärkt verktyg, medan andra elever upplever ökade distraktioner. Därför måste vi också se till att vidareutveckla lärarkåren, från den position den står i, precis som i processutvecklingsverktyget IPAK. I min värld handlar det om att utveckla tre saker: Dels behövs utvecklade kunskaper hos lärarna om teknikanvändning (det finns fortfarande lärare i en-till-en skolor som inte kan logga in på sin dator. Det är ett faktum.), ämneskunskaper och didaktiska förhållningssätt. För det andra behövs utökade kunskaper om de mer mjuka värdena i samband med införande av IT, som exempelvis etik och moral på nätet, identitetsbildning och juridik. Det tredje området jag ser omedelbara behov i rör betyg och bedömning i en tid där datorn åtminstone potentiellt sett bidrar till bredare genreproduktion och därmed mindre mallstyrda examinationer att bedöma. Jag finner stöd  för detta resonemang hos Bo Jansson:

Ibland möts man av synsättet att det vi kan slå oss till ro – att nu har skiftet skett och den moderna skolan är här. Framtiden är här. Det tror jag är en farlig syn. Det krävs ett mycket mer öppet sinne och en förståelse för att de stora förändringarna ligger framför oss. Man får aldrig tro att det är klart, säger han. Och vi lärare är vana att hela tiden utveckla vårt sätt att undervisa. Men det går inte att tvinga fram med beslut i utbildningsnämnden – ”nu när ni fått datorer vill vi att ni arbetar på ett nytt sätt imorgon”. Lärarna måste få tid på sig att själva utvecklas hela tiden.

Bo Jansson och Lärarnas Riksförbund slår också fast att en likvärdighet mellan kommuner måste komma tillstånd, och att lärarkårens kompetensutveckling måste vara kontinuerlig och inte bestå av punktinsatser. Jag håller med till fullo.

 

 

 

7 styrande föreställningar om sociala medier i undervisning

Artikeln Exploring pre-service teachers’ beliefs about using web 2.0 technologies in K-12 classroom (Sadaf et al, 2012) behandlar vilka beteende-, normativt- samt kontrollrelaterade föreställningar lärarstudenter under slutpraktik har om användande av web 2.0 i sin framtida undervisning. Studien tar sin utgångspunkt i Theory of planned behaviour (TPB), som i korthet säger att det de tre nämnda typerna av föreställningar skapar attityder, normer och beteendekontroll, vilket i sin tur skapar en intention, som i sin tur leder till ett planerat beteende.

Resultaten visar att intentionerna att använda web 2.0 i sin framtida undervisningspraktik hos lärarstudenter i slutpraktik är starkt relaterade till föreställningar om:

 • värdet av teknikanvändningen i syfte att stimulera elevernas lärande och engagemang
 • hur enkelt det är att använda
 • teknikens förmåga att möta förväntningarna hos elever vana vid ‘digitalt leverne’
 • lärarstudentens höga självförtroende (self-efficacy, jmf Bandura (1997)) i användningen
 • dess förmåga att förse eleverna med möjligheter att bryta tids-rumsliga barriärer i sitt lärande
 • anpassningsförmågan av innehållet efter ämne, intressen och ålder
 • möjligheterna att få stöd/känna krav att använda web 2.0 bland kollegor och hos skolledning

På ett tydligt sätt ger artikeln en fingervisning om vilka aspekter som är centrala att arbeta med för lärarutbildningar, om man nu anser att web 2.0 är ett pedagogiskt verktyg värt att ägna intresse. Naturligtvis är det också centrala aspekter att bearbeta i all kompetensutveckling av befintlig skolpersonal, när satsningar på sociala medier skall göras. Läsvärd!

Referenser
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. Basingstoke: W. H. Freeman.
Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2012). Exploring pre-service teachers’ beliefs about using Web 2.0 technologies in K-12 classroom. Computers & Education, 59(3), 937-945.

Läs gärna också

Fleischer, H. (2011). Towards  a  Phenomenological  Understanding  of  Web  2.0  and  Knowledge  Formation. Education Inquiry, 2(3), 535-549.

 

 

 

Utveckla lärarkompetensen med podcasts

[adsense]

En podcast är enkelt uttryckt en utsändning av ljud och/eller rörlig bild på internet. Poängen med Podcasts är att man kan prenumerera på dem, exempelvis via Itunes. På så vis kan man också alltid vara uppdaterad när nytt innehåll kommer. Det hela fungerar alltså lite som ett rss-flöde för ljud/film. Det finns numera en fantastisk mängd med intressant material som engagerade medmänniskor, lärare och forskare delar med sig av. Att betrakta materialet med ett källkritiskt öga är naturligtvis – som alltid – av vikt.

I utbildningssammanhang kan jag i all hast rekommendera Podcasting Directory som samlar mängder med intressant material i de mest skilda ämnen.

Har du bra tips på samlingar av podcasts? Länka gärna i kommentarerna!