Håkan på Skolbibliotekskonferens, Stockholm 13-14 okt

Då var det klart. Kommer att hålla ett föredrag på Skolbibliotekskonferensen i höst. Extra roligt är att inbjudan att tala är ett direkt resultat av ett blogginlägg. Så här beskrivs mitt arbetspass (preliminärt):

Skolbiblioteket – en knutpunkt för att lyckas med digitaliseringen

Många skolor satsar på 1:1 (en dator per elev), oavsett om din skola har många eller få datorer ställer digitaliseringen nya krav på informationskompetens. För att lyckas behöver biblioteket utvecklas till att bli en knutpunkt för elever, lärare och föräldrar.

  • Bibliotekariens informationskompetens grunden för kvalitativa elevarbeten?
  • Aktuell forskning: bibliotekets roll för informations- och mediakompetens inför och efter införandet av 1:1!
  • Hur kan skolbiblioteket bidra till att föräldrarna stimulerar elevernas skolarbeten?

Håkan Fleischer, doktorand i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Håkan specialiserar sig på hur aktörerna i skolan – lärare, ledare och skolbibliotek – påverkas i sin profession vid införande av 1:1.