E-säkerhet – en viktig del av digital kompetens

Idag pekade Skolverket på att kompetensutveckling är nyckeln till skolans digitalisering, i detta fall riktat mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Liknande skrivningar finns för grunskolan. Skolverket pekar nu mycket tydligt på behovet av att utveckla digital kompetens, såväl hos lärare som hos elever.

Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Vårt förslag utgår från visionen att alla elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Det förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. De digitala verktygen och resurserna bidrar då också till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Genom de insatser som vi föreslår skulle det kunna vara möjligt att nå denna vision år 2022.

I vår bok Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik tar vi utgångspunkt i att digital kompetens innefattar bland annat kunskaper om e-säkerhet. Helt klart är att elever i vår skola behöver utveckla sin förmåga att se vad som är säkert användande av tjänster på nätet och vad som inte är det. Att klicka på en felaktig länk eller att dela med sig av fel information till en källa som bedrägligt nog ser trovärdig ut kan vara förödande. Glädjande nog satsar Skolverket nu på utbildningsmoduler i digital kompetens för lärare. Bland annat ingår här e-säkerhet:

I modulen Säker och kritisk internetanvändning får ni fördjupa er i hur man kan stötta elever att formulera frågor och hur man kan handleda elever med fokus på informationssökning och källkritik. Ni får också arbeta med att anlägga kritiska perspektiv på algoritmer, sökning och sociala nätverkstjänster.

Men lärare behöver också arbeta tillsammans med sina elever kring e-säkerhet. Google Safety Center har gjort fem intressanta korta Youtubefilmer (1-2 minuter långa) på temat om bland annat sociala medier och e-säkerhet. Ta gärna en titt på dem tillsammans med eleverna.

1. Tänk innan du delar

2. Skydda ditt innehåll – om lösenord med mera

3. Viktiga säkerhetsinställningar

4. Undvik att bli lurad på webben

5. Håll dig positiv 🙂

P.S. När det gäller sociala medier borde alla lärare för övrigt lyssna på P3-dokumentären om Instagramupploppen i Göteborg. Blogginlägget om e-säkerhet inspirerades av Teach students about online safety with these excellent video tutorials from Google.

Foto: Anders Bornholm via Foter.com / CC BY-ND