Så används (inte) wikis i undervisning

wikipedia

Wikis i skolan har främst fyra användningsområden (eller icke-användningsområden) enligt ny forskning, baserad på stickprov ur PBworks.com‘s samlade wikis som berör K-12-verksamheter (man har alltså undersökt enbart wikis som används i amerikanskt skolsystem). I 40% av fallen dör wikin efter att läraren har testat lite granna, efter tämligen få dagar. I 34% av fallen används wikin som ett sätt för läraren att samla resurser till sina elever. I 25% av fallen används wikin primärt individuellt av eleverna, för att samla alster i en digital portfolio. Endast i 1% av fallen används kraften i wiki för kollaborativ kunskapsproduktion.

PBworks.com hostade drygt 179.000 wikis vid tillfället för datainsamlingen, och ett sample på 1% gjordes. Ur dessa drygt 1.800 registrerade wikis identiferades 255 skolrelaterade dito som senare analyserades ett egenutvecklat mätinstrument. Läs hela artikeln The State of Wiki Usage in K-12 Schools i Educational Researcher.