Avhandling: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

Min avhandling En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan har nu spikats i offentlighetens ljus. Kappan (avhandlingens huvuddel) finns att ladda ner i fulltext. Länkar till de två av de fyra publicerade studierna finns att tillgå. De andra två är under process, varför de inte kan länkas. Däremot kommer de naturligtvis finnas med i boktrycket som kommer inom några dagar. Nå, Kappan innehåller ju resultaten från artiklarna, så man klarar sig långt med den. Väl bekomme!

Disputation äger rum 6 december.

Skärmavbild 2013-11-11 kl. 15.09.01