Nyss läst: Beyond Technology av David Buckingham

Har just läst ut utmärkta Beyond Technology av David Buckingham.
Boken illustrerar på ett klarsynt sätt hur skolan och dess it-användning är sammanvävt med marnadsintressen, ivrigt framhejade av teknik-determinister som Gee, Papert, Prensky med flera. Analysen är knivskarp och uppmuntrande: Det är inte så att Buckingham förespråkar ett icke-IT användandande i skola, tvärtom. Han betonar snarare att det måste ske på rätt sätt, med förståelse för de krafter som ligger bakom den användning av IT som idag finns representerat i skolan.

[adsense]

Boken tar en alldeles utmärkt utgångspunkt: BETT-mässan i London. Detta teknikens mecka, där teknikfrälsta – tillika okritiska – lärare och forskare tar åt sig av vad som antas vara framtidens teknik för lärande, utan att blicka bortom fasaderna. Därifrån nystas sedan ett par mycket intressanta trådar om lärande, unga människor och digitala medier upp. Så här beskriver Bokus Beyond Technology:

“Beyond Technology” offers a challenging new analysis of learning, young people and digital media. Disputing both utopian fantasies about the transformation of education and exaggerated fears about the corruption of childhood innocence, it offers a level-headed analysis of the impact of these new media on learning, drawing on a wide range of critical research.Buckingham argues that there is now a growing divide between the media-rich world of children’s lives outside school and their experiences of technology in the classroom. Bridging this divide, he suggests, will require more than superficial attempts to import technology into schools, or to combine education with digital entertainment. While debunking such fantasies of technological change, Buckingham also provides a constructive alternative, arguing that young people need to be equipped with a new form of digital literacy that is both critical and creative. “Beyond Technology” will be essential reading for all students of the media or education, as well as for teachers and other education professionals.

Personligen har jag svårt att se att man kan arbeta med en-till-en verksamheter – eller annan datorisering i skolan – utan att ha tagit del av denna kritiska analys av datorisering i skolan. Boken leder den seriöse läraren mot tankar och attityder som på djupet kan förändra skolan, till skillnad från den verksamhet som utgår från en teknisk determinism. Jag ger den 4.5 flimrande skärmar av 5 möjliga.

Beyond Technology på Bokus.