Årskrönika 2014

Vilket fantastiskt år det har varit! Mitt år startade officiellt 1 mars 2014, då jag satte igång företaget på heltid istället för att ha det som en deltidssysselsättning. Början av året var starkt präglat av mitt avhandlingsarbete. Jag disputerade ju sent 2013, och hade därför förmånen att få vara med i Plugget 2.0 och prata IT och lärande. Jag skrev också en och annan artikel om min avhandling, bland annat till tidningen Manus, lixom att jag blev intervjuad av idel media. Roligt.

Redan från start har jag haft gott om föreläsningar, både inom kommunikationsområdet och pedagogikområdet. Jag var bland annat talare på Framtidens läromedel och ett antal kompetensutvecklingsdagar i kommuner runt om i landet. På kommunikationssidan har jag också haft en del föreläsningar kring kommunikation, retorik och kundbemötande. Bland annat ger jag kurser i samarbete med Hjärtum, något jag trivs alldeles utmärkt med. Under året etablerades för övrigt också fler samverkansprojekt kring utbildning som vi hoppas får genomslag under kommande år.

Under mars startade jag också igång IPAK, en modell för att genomlysa kompetensutvecklingsbehov i en-till-en projekt. Jag reste land och rike runt och pratade om modellen, och pilottestade den så småningom på hela grundskolan i Ulricehamn. Numera är ju verksamheten kring genomlysning av en-till-en något mer breddad, se gärna sidan om detta.

I år har jag hunnit med tre grupper studenter som blivit coachade i Våga Tala, två på svenska och en på engelska. Jag har också haft två kurser i studieteknik och ett antal föreläsningar på temat. Allt detta för högskolestudenter. Apropå högskola så gästspelade jag också på min gamla arbetsplats Högskolan för lärande och kommunikation och hjälpte till med den högskolepedagogiska grundkursen där.

Under våren blev jag också uppvaktad av Natur & Kultur och jag skrev boken Studieteknik – så lyckas du med dina studier som nu ligger på förlaget och ges ut i mars 2015. Ytterligare ett bokprojektstartades i maj tillsammans med Helena Kvarnsell på temat Digitalisering som lyfter skolan. Teori möter praktik. Projektet har en egen blogg. Efter diverse turer landade även detta projekt hos Natur & Kultur. Vi har i dagarna skrivit klart den första delen av boken och ett gott stycke in i den andra. Boken har planerad utgivning i maj 2015. Det har varit tufft, nyttigt och väldigt roligt att samverka kring detta projekt. Vi är som författare och personer väldigt olika, vilket blir min personliga prövning och bokens verkliga styrka. Roligt och fantastiskt lärorikt!

Hösten har präglats av att arbeta på med dessa projekt: Skriva böcker och föreläsa. Jag hann också få en inspirationsvecka i New York, där många tankar kring höstens utbildningar i kundbemötande ramlade på plats. Under årets sista dagar startade jag också igång genomlysningen av Företagarskolan i Jönköpings Kommun – ett stort projekt med syfte att minska utanförskapet i utsatta stadsdelar genom att etablera företag. Arbetet blir klart under januari.

Så här med blicken i backspegeln är jag nöjd med 2014. Det är alltid tufft att starta igång företag, men jag har lyckats över förväntan med mina mål. Jag har också haft en medveten strategi med min användning av sociala medier som åtminstone delvis har fallit väl  ut med många följare på twitter. Tack för att ni hänger i, och särskilt tack till de av er som ibland uppskattar att också bli lite provocerade

Till 2015 har jag som mål att arbeta mer med strategiskt pedagogiskt arbete, det vill säga utvärderingar, forskning och genomlysningar av datoriseringsprojekt. Jag vill gärna att detta upptar åtminstone hälften av min tid. På den andra halvan lovar jag er många härliga föreläsningar inom kommunikation och IT-pedagogik. Det är redan nu klart att jag kör Våga Tala-coaching såväl på svenska och engelska, och att föreläsningar och utbildningar i studieteknik blir av. Jag kommer alltjämt att vara aktiv i sociala medier och sprida kunskap så mycket som jag bara kan. Jag ska också försöka bli ytterligare lite mer aktiv på bloggen. Målet är att få till 100 blogginlägg under året.

Tack för ett härligt 2014!