5%-programmet för lyckat förändringsarbete

Ungefärligen 5% av alla ansatser att förändra något betydande (exempelvis gå ner i vikt, sluta röka, börja motionera) hos sig själv lyckas. 95% misslyckas. Trista siffror, men till det bättre hör att finns det mängder av forskning som talar om hur man skall bete sig för att tillhöra de vinnande 5 procenten. I 5%-programmet samlar jag erfarenheterna från hyllmetrar av litteratur, erfarenheter från personer jag coachat, och från mitt eget livslånga förändringsarbete.

Workshopen tar bland annat upp följande:

  • Den inre kören – få stämmorna att sjunga i harmoni
  • Att hantera stress och utmaningar på ett givande sätt
  • Värdet av inre och yttre motivation, och när respektive motivationstyp är rätt att använda
  • De sex byggstenarna i varje effektivt förändringsarbete
  • Konsten att koppla långsiktiga visioner till dagliga, praktiska och konkreta handlingar

Exakt vilka vägar workshopen tar vet jag inte, men jag är helt säker på att det kommer bli utmanande och kul! Om du vill veta mer, kontakta mig här eller via Delectare Föredrag och Kommunikation.