Artikel i Perceptual and Motor Skills: Information and repetition change children’s visual strategies when viewing magic tricks with and without gaze cues

perceptual and moter skillsHej!

En snabb information: Här kommer fullständig referens till “min” (jag är medförfattare, men inte huvudförfattare) senaste artikel, som ligger utanför min avhandling (man måste ju ha intressant sidoforskning att ägna sig åt):

Ordqvist, A., Falkmer, M., Parsons, R., Leung, D., Fleischer H., Dahlman J., Girdler, S., Falkmer, T., (2013) Information and repetition change children’s visual strategies when viewing magic tricks with and without gaze cues. Perceptual and Motor Skills, 116, 1, 144-162,(DOI)10.2466/10.24.26.PMS.116.1.144-162.