Skriva för hand ger förbättrade kunskaper

Jag forskar om IT i skolan och har skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. Jag tror verkligen på att IT kan användas för att fördjupa elevers kunskapsbildning. Men det betyder inte att IT skall ersätta allting i skolan, exempelvis att skriva för hand. Låt mig säga det rakt ut: Det är förödande med ogenomtänkt IT-användning.

I gårdagens DN kan artikeln Skriva för hand bra för minnet. Den pekar på forskning Journal of Writing Research och man uttrycker sig bland annat så här:

Att skriva för hand förbättrar minnet. Den slutsatsen drar forskare efter att ha låtit 36 personer i åldrarna 19–54 år komma ihåg en lista med ord efter att ha skrivit dem på tre olika sätt. Orden skrevs antingen för hand med penna och papper, på ett vanligt tangentbord eller på en surfplatta.

Det visade sig att personerna kom ihåg listan med ord signifikant bättre när de skrevs för hand.

Jag har tidigare skrivit om att skriva för hand i blogginlägget Därför ger analoga anteckningar bättre resultat som refererar forskning presenterad i Psychology Science. Resultaten där är liknande: elever som får skriva för hand presterar bättre på prov än elever som antecknar med hjälp av tangentbord. Det finns  ytterligare studier som ligger i linje med dessa resultat.

Jag menar att skolan faktiskt måste ta ansvar för att vi nu har kunskaper om detta. Att skriva för hand trumfar anteckningar på tangentbord. Där är punkten satt och den måste vi ta utgångspunkt från. En väg kan vara att anteckna analogt men lagra digitalt – en av de stora poängerna med IT i skolan är faktiskt att kunna lagra och samla allt material på ett enda ställe. Eller varför inte helt sudda ut gränsen mellan analogt och digitalt genom att anteckna direkt på skärmen med en penna? Min poäng är att det är bra att vi vill använda IT innovativt i skolan, men när forskningen säger ifrån är det också vår skyldighet att lyssna på den.