Kommunicera lyhördhet och vilja till kontakt

I veckan fick jag ett mail från en deltagare på min inspirationsföreläsning i kommunikation. Deltagaren menade att min föreläsningsstil och mitt innehåll lett till ett ökat intresse att kommunicera lyhördhet och vilja till kontakt med sin publik. Att bli lyssnad på och uppskattad är ett grundläggande behov hos alla människor, även när de sitter i en publik. Här är några tips på hur du kan göra för att kommunicera lyhördhet. 

Be om aktivitet
Lite tillspetsat kan man säga: “Gör aldrig själv vad du kan be publiken att göra”. Det är naturligtvis att ta med en nypa salt. Men att visa tillit och tilltro till sin publik att hantera saker kan vara bra. Det positiva är att det inte behöver handla om stora saker: Skicka runt de här papprena, tänk ut tre frågor etcetera.

Var spontan
När du är spontan, är du också mer lyhörd för din publik. Det låter kanske konstigt, men tänk efter. När du är “programmerad” till ett visst beteende tar du inte emot signaler från publiken som du kan agera spontant på. När du är spontan, och reagerar spontant, visar du därmed att publiken faktiskt har betydelse för Dig på scenen.

Ge valfrihet
Låt gärna publiken göra val. “ska vi prata om det här innan eller efter rasten”? Jag själv har alltid som standard att deltagarna själva får välja hur lång rast de skall ha. Någon får ge ett bud, och uppstår diskussioner får de enas.

Småprata med publiken
Det finns mängder av tillfällen att småprata med publiken. Dels när den kommer, i rasten och efteråt. Försök verkligen lyssna – fokusera på dem och deras budskap. Ge bra feedback. Du har aldrig rast när du har rast! Tänk på att du är i din roll som talare så fort du visar dig för publiken, ända tills dess att du lämnar platsen.

Var ödmjuk och transparent
Om någon i publiken gör ett påpekande som du inte tänkt på, försök inte skyla över det. Det är förtroendeskapande och lyhört att faktiskt erkänna att man har fel eller att man också kan tänka på saken på ett annat sätt.

 

P.S Artikeln är hämtad från  mitt veckobrev Spirande Yrkesliv som utkommer varje måndag. Prenumerera du också!

Det var allt för denna gång!

Håkan Fleischer
Fil Dr, föreläsare och inspiratör