Nationell lärarkris under uppsegling?

Som väl ingen har missat är satsningen på lärarlegitimation ett stort fiasko, som nu skjutits upp på obestämd tid. Nu visar färsk data att även den nya lärarutbildningen dras med problem. Platserna besätts inte i tillräckligt hög utsträckning enligt DN – det är helt enkelt inte längre attraktivt att bli lärare.

För egen del tycker jag inte det är särskilt uppseendeväckande, däremot tämligen allvarligt. Det är inte så uppseendeväckande av det enkla skälet att läraryrket och lärarutbildningen konsekvent blivit baktalad från regeringens sida. Förr eller senare lyssnar folk, även om orden kommer från Folkpartiet. Försöken att höja lärarkårens status var alltså kontraproduktiva. Däremot är det allvarligt: vem skall undervisa våra barn framöver? Var någonstans gick det snett i värnandet om den svenska skolan? För att citera artikeln:

– Det här betyder att unga människor inte lockas av att bli lärare. De verkar resonera: Varför bli en dåligt betald mattelärare när jag kan bli en bättre betald civilingenjör? Detta är ett allvarligt samhällsproblem – inte minst för näringslivet, säger Eva-Lis Sirén.

Och jag har inget svar på frågan om varför man skall bli lärare när man kan studera lika länge och bli välbetald civilingenjör. Tydligt är väl att svaret inte handlar om pengar. En sak är jag dock är helt säker på, nämligen att lärare är proffs på att vara lärare. Politiker är – får vi anta – skickliga på politik. Misstaget begås emellertid när den gränsen konsekvent passeras på militäriskt nonchalant vis. Artikeln i DN är läsvärd och begrundansvärd.