Konsten att bygga och behålla motivation

[adsense]

Igår föreläste jag om motivation. Många saker att ta upp, men framför allt försökte jag styra in deltagarna att tänka på motivation i termer av inre drivkrafter, och bort från morot & piska-tänket som är så vanligt.

Det finns naturligtvis många aspekter av motivation att ta upp, och olika motivationskrafter. Jag talade igår om vikten av att uppleva autonomi ur fyra perspektiv. För det första menar jag att det är viktigt för motivation – åtminstone för komplexa uppgifter – att kunna känna att man styr över vilken uppgift det är man skall utföra. Det innebär att när jag coachar, ställer jag alltid frågan om vilka tänkbara åtgärder som kan finnas på vägen mot ett mål. Den coachade får sedan välja vilken åtgärd som skall genomföras, vilket skapar motivation. På samma vis är det (åtminstone för en del av oss) viktigt att kunna känna autonomi över tid, vilka man genomför uppgiften med och vilken metod man använder. Somliga av dessa aspekter trigger mer motivation än andra. Vi är alla olika.

Den andra aspekten av djup, inre motivation är att känna behärskande. För att göra det, måste jag leva i en inställning som säger att jag hela tiden lär mig. Det vill säga, det finns inga misslyckanden, bara lektioner. Det kan låta flummigt, men det gör att jag kan vända ett påstående som “jag är misslyckad på matte” (ett vara-tänkande) till att “jag förstår nu att jag måste plugga på ett annat sätt” (ett göra-tänkande). Att bemästra något handlar också om att hitta tekniker för att hamna i sk flow, det vill säga ett tillstånd där vi blir så engagerade att vi tappar uppfattning om tid och rum. På detta område finns en mängd olika tekniker – jag föreläser en hel del om att styra adrenalinet i kroppen till en optimal nivå hela tiden.Slutligen handlar bemästrande för mig om att vara medveten om den väg man har att gå, att kunna sätta upp tydliga och motiverande mål och delmål (se gärna min artikel om motiverande mål).Trots allt är det så att alla konsekventa arbeten fram mot mål har sina dalar. Då gäller det att ha en blick över helheten.

Det tredje benet i inre motivation handlar om att uppleva meningsfullhet. För mig är meningsfullhet ungefärligen detta:

“Meningsfullhet uppstår då den aktivitet jag genomför är intimt sammankopplad med ett uppnående av mitt grundläggande själsvärde”.

Det innebär alltså att jag måste identifiera vad som motiverar mig mest; en skopa självinsikt behövs således. För en del är drivkraften pengar, lycka, kärlek, äventyr, lugn, säkerhet, familj etcetera. För mig är det bekräftan. Om man vill få mig att göra något, bör man alltså

  • Ge mig autonomi (och i mitt fall över tid och teammedlemmar, då det är känsliga saker för mig. Andra behöver autonomi över andra saker.
  • Ge mig möjlighet att känna att jag bemästrar det jag gör – Uppgiften bryts ned i lagom stora steg så jag kan känna säkerhet, samtidigt som jag hela tiden får klart för mig vad jag lär mig på vägen och att jag ständigt utvecklas.
  • Dessutom bör uppgiften kopplas samman med bekräftan – den som motiverar mig (om det inte är jag själv) bör alltså visa mig hur folk blir glada, tacksamma, applåderar etcetera. Om man har annat värde, blir det naturligtvis andra resultat här.

För inspirerande föreläsningar om hur man finner ut sina egna triggerpunkter för motivation, och om hur man lever en livsstil som gör det lättare att vara motiverad, gå till Delectare Föredrag & Kommunikation.

P.S. En metod som vi diskuterar på föreläsningen är vikten av att göra sina motiverande mål offentliga. Jag bifogar därför här ett viktdiagram på min viktminskning, för att offentligt outa den målvikt (lila linje) som jag skall hålla. Om ni skulle få för er att jag har gått över linjen, är det bara att ställa frågan. Det är tämligen motiverande för mig att hålla målvikten, om andra håller ögonen på den:-)