Browsed by
Månad: november 2016

Skolverkets film om IT väcker frågor

Skolverkets film om IT väcker frågor

Jag tycker det i grunden är bra att Skolverket börjar sätta ner foten när det gäller IT i skolan. Jag har bl a skrivit om det i inlägget Äntligen! Riktlinjer för en nationell IT-strategi för skolväsendet.

Nu sprids en film från myndigheten med glada lärarröster om IT i skolan. 

Men var är det kritiska perspektivet? Det behövs också. Vilka av forskningen legitima budskap är det som INTE förs fram av Skolverket när sådana här filmer produceras? Vilka diskurser om IT ges utrymme och vilka får träda tillbaka? Vad är det ett symptom på? Det här är frågor tittaren bör ställa sig.

Min bild är att filmen gjort ett förhållandevis ensidigt urval av vilka resonemang som ges röst. Varför tas inga mer kritiska lärarröster in som får beskriva problem och situationer där man kanske inte bör använda IT? Och var finns forskningsperspektiven? 

Ensidigheten kan nog förklaras på flera sätt. Ett är att Skolverket låtit en av landets starka IT-entreprenönörer producera filmerna. LIN Education anger nämligen på sin facebooksida att de producerat filmen. 

  
LIN producerar bland annat digitala verktyg med skolan som marknad. 

Med andra ord: speglar filmen som nu sprids den objektiva hållning man kan vänta sig från en myndighet? Mja. Jag saknar Skolverkets kritiska hållning i det här fallet, men givet förutsättningarna är det inte så konstigt. Jag undrar varför i hela fridens namn en myndighet väljer att anlita en partisk aktör när det går 13 oberoende filmproducenter på ett dussin att anlita. 

Någon vill kanske invända att detta är en del i en serie filmer, där olika filmer har olika fokus. Så må vara. Med en sådan invändning bör man emellertid också vara medveten om hur de här filmerna sprids i sociala medier – knappast som en del i ett större sammanhang utan snarare som en självständig entitet med oberoende budskap. För det budskapet står Skolverket som avsändare – tillsammans med IT-verktygsförsäljaren LIN Education.