Idag skulle jag vilja fråga er om något som jag är osäker på men som känns lite anstötligt. Kanske har det något med att göra att rätt personer skall föra kommunala skolors talan och inte en entreprenör?

Nå. Idag stötte jag på detta: En lärare som också jobbar som frifräsande föreläsare är ute på privat jobb i annan kommun och föreläser. I egenskap av entreprenör webbsänder hen samtidigt föreläsningen. Filmen är också tillgänglig att se i efterhand i offentliga medier. Allt publiceras i den kommunala skolans namn. Publiceringen sker, vad jag förstått efter att ha pratat med deltagare i publiken, dessutom utan att publiken känner till det hela. Beställaren känner inte heller till att föreläsningen sänds.  Föreläsningen rör dessutom samverkan där känsliga frågor kan dyka upp och direktsändas utan frågeställarens vetskap.

Således: den kommunala skolans officiella talan i medier förs alltså av en privatföreläsande entreprenörs röst och inte av kommunen eller ens rektorn. Är detta okey? Vad säger ni? Vad har ni på syn på detta? Jag tar gärna emot era synpunkter.