Forskningsartikeln Flipped classrooms and student learning: not just surface gains pekar på positiva effekter av flipped classroom, bland annat när det gäller multitasking:

Our results showed that the majority of students completed their prework in one sitting just before class. Students reported performing less multitasking behavior in the flipped classroom compared with lecture-based courses.

Intressant – multitasking är ju en het fråga eftersom det indirekt är vår oförmåga till just multitasking som mobildebatten till stor del indirekt handlar om. Att engagerade diskussioner leder till mindre behov av att göra annat samtidigt känns naturligt. Vidare:

students reported that they developed independent learning strategies, spent more time on task, and engaged in deep and active learning.

Detta är också intressant. Vad som krävs för djup kunskapsbildning är allt som oftast en holistisk approach till sina studier, till skillnad från en atomistisk. Flipped classroom tycks enligt studien ge just den överblick och förmåga till helhetstänkande kring vad som skall läras som behövs för djup kunskapsbildning och gör det svårare att ha en atomistisk approach till studier.

Läs hela artikeln här.  Naturligtvis krävs eftertanke och kritiskt förhållningssätt innan dessa forskningsresultat kan tas till intäkt i varierande kontexter.