Detta har hänt, detta är på gång

Hej vänner, samarbetspartners och kunder. Året har börjat i väldigt hög fart och strax är det första kvartalet till ända. Det har hänt en hel del på olika fronter den sista tiden.

Utvärdering av företagarskolan Jönköping

Jag har under början av året utvärderat företagarskolan i Jönköpings Kommun. Satsningen kom att bli budgeterad till drygt 2,9 miljoner kr totalt och löpte över två år (2014-2015) och hade som uttalat syfte att minska utanförskap i några extra utsatta bostadsområden i kommunen. Jag har utvärderat deltagarnas upplevelser av företagarskolan och utifrån detta underlag lämnat förslag på utvecklingsmöjligheter i de fall Jönköpings Kommun finner det intressant att genomföra nya liknande satsningar. Ett roligt och lite annorlunda jobb.

Boksläpp och föreläsning i Finland

I veckan kommer min bok Studieteknik – så lyckas du med dina studier från tryckeriet. Boksläppet kan bevakas från Bokus och kikar du in på sidan kan du också läsa ett provkapitel. Det har varit fantastiskt roligt att skriva boken och att se hur det fungerar på insidan av ett bokförlag. Jag måste säga att jag tycker att förlaget har varit fantastiska att jobba med.

Som ett resultat av boken (som alltså inte ens finns i butik än) har jag också haft förmånen att åka till Finland och föreläsa om innehållet. Roligt att få inblick i hur finska lärare på gymnasienivå tänker kring studieteknik och motivation. Särskilt intressant blev det nog när jag föreläste om just motivation och om motivationsskapande samtalstaktiker för studietrötta ungdomar. Kul! Mer sånt! Behöver jag komma till er och diskutera studieteknik? Hör av er.

Föreläsningar

Jag har på hemsidan förtydligat föreläsningsdelen av min verksamhet. Kul att lite stadigare samverkansformer nu har etablerats. Jag jobbar bland annat tillsammans med Hjärtum på deras utbildningar om kundbemötande. Även andra samverkanspartners är igång. Sedan föreläser jag ju också i egen regi så att säga. Jag får ibland frågan om när man kan komma och lyssna på mig. Oftast föreläser jag ju i slutna sammanhang, men tre öppna tillfällen kan nämnas (konferenser att anmäla sig till): SETT-dagarna 2015 där jag talar för LR i deras monter 14-15 april, Förstelärarkonferens 27-28 maj där jag talar om retorik för förstelärare och Framtidens läromedel 14-15 oktober där jag talar om den kommande boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik.

Utvecklingsprojekt

Jag sitter just nu med en VINNOVA-ansökan om ett projekt kring fjärrundervisning som integrationsmodell för ungdomar med annat modersmål än svenska. Det är bråda tider och många som skall tycka och tänka, men jag tycker att det är väldigt roligt. Parallellt skriver jag också på en stipendieansökan för forskning kring utveckling av digitala läromedel som skall vara inne i början av maj.

Det var en uppdatering kring vad som har hänt och vad som är på gång. Glöm nu inte att höra av dig till mig om du funderar på något jag kan hjälpa dig med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Äntligen! Våga Tala startar nästa vecka

Skickade just iväg antagningsbeskeden till vårens Våga Tala-kurs. I år blir vi en liten tight grupp som kommer mötas 8 gånger och utveckla modet att tala inför publik. Som vanligt arbetar vi på flera fronter samtidigt: Instrumentella färdigheter måste läras, exempelvis att hantera manus och skapa struktur i ett föredrag. Vi tränar också de emotiva färdigheterna och lär oss hantera rädslor och oro. Tätt sammanknippat med detta är också att öva de kognitiva färdigheterna, det vill säga förmågan att tänka på ett sätt som skapar trygghet istället för tvärtom. Till sist finns här det viktigaste momentet, nämligen exponeringen. Vi tränar tillsammans, ger feedback, gör om, utvecklas och stärks. Ibland blir deltagarna förälskade i konsten att tala, ibland är resultatet att de åtminstone mäktar med. Gemensamt för alla som lägger ner energi är att tryggheten ökar.

Läs gärna mer om mitt sätt att ge Våga Tala-kurser. Inser att jag nu (om jag räknat rätt) går in på mitt 15:e år som Våga Tala coach. Det är ett fantastiskt roligt jobb!

Vinn min bok om Studieteknik

Vinn ett exemplar av Studieteknik – så lyckas du med dina studier. 

Hej vänner! Snart kommer Studieteknik från tryckeriet, och då vill förlaget skicka ut cirka 20 vip-ex till personer som är “måste-ha-boken-personer”. För mig handlar det om nyckelpersoner vars åsikt har ett pr-värde. Min fråga till dig är: vilka personer är vip-personer när det gäller en bok om studieteknik enligt Dig? Ge mig tips (behöver inte vara exakta namn) så har du chans att få ett signerat ex på posten så snart boken kommit från tryckeriet. Vinnaren avslöjas den 20 mars. 

Hjälp mig gärna genom att sprida budskapet till dina vänner! Dela med dig så gott du kan av inlägget. Ge dina förslag i kommentarerna här på bloggen, svårare än så är det inte att delta. Lycka till!

http://www.bokus.com/bok/9789127140318/studieteknik/