8 vägar till elevens motivation

Motivivation. Den där märkliga kraften som uppfattas som mystisk och gäckande. Ibland finns den där, ibland inte. Den tycks svår att styra. Det verkar också som att somliga människor har mer av motivation än andra. Hur kan lärare (och andra ledare) agera för att skapa förutsättningar för motivation och lust att lära hos sina elever? 

Motivation är inte bara en psykologisk angelägenhet utan också en biokemisk sådan. Bland andra hormon i kroppen är dopaminet mest kopplat till motivation. Det är ett “må-gött-hormon” som hjälper oss att reglera våra känslor inför arbetsuppgifter (och naturligtvis också i andra situationer). Dopaminnivåerna går att påverka på en mängd olika sätt. Här kommer 6 tänkbara vägar till elevers motivation att jobba med som lärare.

motivation

1. Att tro på sig själv

Hjälp eleverna att tro på sig själva. Deras self-efficacy (självuppfattad kompetens) påverkar motivationen. När vi tror på oss själva och har bilder av oss själva som starka och kompetenta ökar utsöndringen av dopamin och motivationen ökar. Som lärare: Peka på alla “vinnande” aktiviteter eleverna gör. Kom ihåg att negativa utsagor om eleven tar hårdare än positiva. För varje negativ sak behöver eleven höra tre positiva. Hjälp eleverna att tro på sig själva, så kommer motivation för skolarbetet lättare.

2. Hjälp eleven att minnas sina framgångar

När vi återkallar minnen av tidigare framgångar ökar motivationen. Använd formativ bedömning, titta i elevens portfolio tillsammans. Påminn eleven om när de tidigare har lyckats genomföra svåra uppgifter.

3. Hjälp eleven att bryta ner uppgiften i små små steg och fira varje taget steg

Det är lätt att bli omotiverad när uppgiften är för stor. Hjälp eleven att bryta ner uppgiften i små steg. Överblickbara. Det ska inte råda något tvivel om att eleven faktiskt klarar av att ta nästa steg. Se till att hjälpa eleven att “fira” varje avklarat steg. Kanske rent av med en liten belöning. Extern motivation kan vara ett utmärkt sätt att få igång en elev att arbeta.

4. Ändra elevens syn på vad som skall göras i ett större sammanhang

Ovan talades om yttre motivation, det vill säga belöningssystem. Men det är också viktigt – särskilt när kraften i den externa motivationen sinar (vilket den gör relativt fort) att eleven lär sig förstå vad det hen skall lära sig är del av för större sammanhang. En elev som pluggar ekonomisk linje för att bli företagare kan behöva bli påmind om att den ytterst tråkiga dubbla bokföringen är helt nödvändig för att ha kontroll över sin framtida ekonomi exempelvis. Vill eleven bli fotbollsproffs eller austronaut? Försök koppla innehållet i mattelektionen till intresset och elevens inre värd.

5. Använd rörelse för att komma igång

Att komma i rörelse är bra. Se till att elever som behöver det får röra på sig. Själv hade jag en svensklärare som alltid lät mig gå ett varv runt huset på svenskalektionerna. När jag kom tillbaka kunde jag sitta still och lyssna. Hade jag varit tvingad att sitta hela passet igenom hade min motivation dalat. Naturligtvis behöver unga elever också tränas i att kunna koncentrera sig. Här måste balans råda naturligtvis.

6. Lär eleven att tänka kring sin egen motivation

Vi människor kan ständigt utveckla våra förmågor. Det är en fin egenskap. Genom att lära eleverna att tänka kring sin motivation och förstå hur just de fungerar får de bättre förutsättningar att ytterligare skärpa sin motivation. Diskutera därför också med eleverna om när de var motiverade, varför de var det och hur de skall kunna bli det igen. Ett meta-tänkande således.

7.  Gör lärandet socialt och lokalt

Ta tillfällen i akt att låta eleverna samverka med varandra när så är lämpligt. Lär eleverna att uppskatta varandras kompetens – lär dem att i samarbeten också tala om för den andre vad hen är bra på. Förankra lärandet i det lokala. I det som finns på orten, i skolan, i elevernas värld.

8. Använd möjligheter för publicering

Låt eleverna visa upp sitt arbete så mycket som möjligt. Bloggar, podcasts och videoproduktioner får inte ta överhanden och bli ett självändamål, men det ÄR ett bra sätt att få eleverna motiverade att anstränga sig lite extra. Att någon tittar på och kanske ger beröm utifrån för arbetet skapar goda förutsättningar för motivation.

 

 

 

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.