Därför ger analoga anteckningar bättre provresultat

Den eviga frågan om analoga eller digitala anteckningar plågar många i skolan. Det finns fördelar med att anteckna digitalt – allt kan samlas på ett ställe och eleverna har alltid tillgång till alla anteckningar om logistiken sköts vettigt. Å andra sidan är det förenat med störningsmoment att eleverna har skärmen uppe vid exempelvis genomgångar. Min rekommendation är att hålla anteckningarna analoga. De kan ju ändå alltid samlas digitalt, exempelvis genom att fotograferas av in i Evernote eller genom att använda en penna som automatiskt läser in materialet. Jag har skrivit om att anteckna analogt och lagra digitalt här.

Det finns ett gott skäl till att anteckna analogt nämligen. Forskning edit: en forskningsrapport visar att elever som antecknar analogt presterar bättre på prov där de skall redogöra själva för kunskaperna (exempelvis i form av öppna svar) än om de skrivit sina anteckningar digitalt. Teorin forskningen lägger fram har att göra med att eleverna som antecknar analogt tvingar att processa anteckningarna, att göra något av dem direkt på pappret. De som antecknar digitalt gör det mer som en avskrift av vad som sägs, ord för ord. Därmed sker inte ett mentalt processande, och kvaliteten i kunskaperna blir helt enkelt lägre. Forskningsartikeln från Princeton och University of California är presenterad i Psychology Science.

Mitt tips är alltså – låt eleverna anteckna analogt för att sedan lagra dem digitalt. (i det här läget talar jag inte om hybridvarianter, exempelvis att med stylus skriva på ipad eller annan surfplatta. Jag har bara min egen erfarenhet att utgå från här. På tid och längd ska jag naturligtvis läsa in forskning om detta).

 

 

9 svar på ”Därför ger analoga anteckningar bättre provresultat

 1. Pingback: Replik om analoga anteckningar | Skola och omvärld

 2. Mer forskning som styrker din teori: På Institutet för kognitiv neurovetenskap i Marseille och universitetet i Stavanger har neurofysiologen Jean-Luc Velay och läsforskaren Anne Mangen tillsammans redovisat en studie i vilken två grupper vuxna fick lära sig ett helt nytt alfabet, den ena via handskrift, den andra via tangentbord. Efter några veckor visade de som lärt sig skriva för hand avsevärt bättre resultat. Dessutom var den del av hjärnan som styr talets motorik aktiverad. De som lärt sig alfabetet tangentledes hade däremot inte någon sådan hjärnaktivitet.

 3. Inte allas teknikfientligt och inte heller så konstigt egentligen. När vi formar bokstäver, aktiverar vi hjärnan på ett annat sätt än när vi bara trycker på en tangent. Frågan är: hur övertygar jag mina elever? Kanske ett litet jämförande test kan hjälpa. Så får det bli.

 4. Det förefaller ytterst logiskt!
  Dessutom, den som först antecknar analogt, därefter renskriver digitalt, har ju bearbetat materialet en extra gång.

 5. Jag håller med i ovanstående men jag vill ändå lägga in en jämförelse. Om jag är pianist så trycker jag bara ner en tangent och tonen kommer. Om jag är violinist måste jag själv bedöma var handen ska befinna sig för att justera tonen och öra och hand måste samverka Betyder det att violinister förmodligen är bättre musiker än pianister? Eftersom jag är pianist har jag så svårt att ta till mig motståndet mot tangenter. Jag är nämligen uppvuxen med dem men jag är också rädd för den här antingen eller debatten Vi måste tåla att tekniken ifrågasätts annars stannar ju utvecklingen! Tack Håkan för att du behöll inlägget!

 6. Skrivandet har uppfunnits för att transportera språket genom tid och rum oberoende av bäraren, och mentalt processande kom till som bieffekt? Hur skrev barnen i de nämnda studierna? Svenska ungdomar antecknar ofta inte i skrivstil, utan pränta var och en bokstav för sig (steget till tangentbordet är då inte långt). I Finland tänker man lära ut digitalt skrivande från första klass fr o m 2016, eftersom det ses som en viktig digital kompetens. Enligt författaren Cornelia Funke finns en annan poäng med skrivstil: den kan sätta igång barnens fantasi för att bokstäverna är vackra …

 7. Pingback: Fleischer Kompetensutveckling – Replik till Fredrik Karlssons blogg angående analoga anteckningar

 8. Pingback: Studieteknik | Pearltrees

 9. Pingback: Skriva för hand ger förbättrade kunskaper – Håkan Fleischer

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.