Forskning: En-till-en och lärares digitala visdom

Studien Technological, pedagogical and content knowledge in one-to-one classroom: teachers developing “digital wisdom” konstaterar att lärares tekniska kunskaper ökar kraftigt vid införande av en-till-en, men att lärarnas förmåga att koppla samman den pedagogiska dimensionen av yrket med den tekniska förblir begränsad. Likaså är förmågan att koppla samman den innehållsliga dimensionen med tekniken i sig begränsad. Några av lärarna i studien blir skickligare på att agera mentorer och på att stödja eleverna i deras utveckling. Många av lärarna fick dock kämpa för att hantera den nya tekniska situationen i klassrummet på ett sätt som drog fokus från vad IT verkligen är till för – en utvecklad pedagogik där möjligheter tas tillvara. Studien visar på behovet av tydliga kompetensutvecklingsansatser som väver samman områdena teknik, pedagogik och innehåll (dvs TPACK) för att bygga vad författarna kallar digital visdom.

Studien är genomförd med observation och intervju som metod på en skola i Israel under det andra året efter implementering av en-till-en.

Min tanke kring studien

Undertecknad håller med författarna till studien och deras slutsats är giltig även i Sverige: Nu är datorerna i hög grad på plats (även om mer kan göras i enskilda kommuner och på enskilda skolor). Nu är det dags att ställa krav på att försvarligt mycket pengar läggs på kompetensutveckling. Allt annat vore att direkt medge att satsningen på datorer med pedagogiska ideal enkom var en läpparnas bekännelse.

Fullständig referens:

Blau, I., Peled, Y. & Nusan, A. (2014). Technological, pedagogical and content knowledge in one-to-one classroom: teachers developing “digital wisdom”. Interactive Learning Environments, 1-16. doi: 10.1080/10494820.2014.978792

Hetsig vecka – sedan skrivro

En rolig vecka. Måndag näst sista föreläsning och coachingsession på Confident Speaking, tisdag näst sista dito på Våga tala. Onsdag em resa mot Åmål för kvällsinspirerande föreläsning om kundbemötande för stans köpmän. Drar vidare till Karlstad för sömn, och sedan mot Stockholm och ge föreläsning på utbildning om kundbemötande och kommunikation fram till 15:30 på torsdag. 17:15 kör jag nästa grej, en kort glimt in i min forskning om IT och lärande med fokus på möjligheter och utmaningar på Naturskyddsföreningens lärarmingel. Sedan hem igen.

Roligt men lite ansträngande schema. som tur är tar december vid snart, som är skrivmånad för mig. Då skall första halvan av Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik bli klar. Minst.

Andra workshopen i studieteknik

Ikväll kör jag den andra av tre planerade workshops i studieteknik. Vi kommer repetera SITRA-modellen (som också fungerar bra på yngre elever, se gärna det här blogginlägget). Så här säger några av eleverna i åk 9 som använt delar av systemet:

”Tror jag kommer fortsätta att använda SITRA-systemet i andra ämnen och i gymnasiet. Jag lärde mig
bra med det. Även klassisk musik kommer jag fortsätta använda.”

”följa schemat och att jobba som vi gjort, syna, ta in information, repetera osv. funkade jättebra och var ett bra sätt att plugga på.”

”Just i min planering så kunde jag inte plugga alla gånger på grund av sporter eller andra saker. Så jag måste tänka på det när jag planerar igen”

”Jag vill säga att SITRA-modellen har varit väldigt genomtänkt och välplanerad, det blir inte alls stressigt om man följer sin planering. Jag tänker göra denna modell med andra ämnen också eftersom man lär sig så mycket mer och kommer ihåg mycket mer.”

Ikväll är det dock fokus på högskolestudier. Vi kommer därför också prata om att att skriva rapporter, om presentationsteknik i studiesammanhang. En viktig del för mina studenter är att lära dem hantera den stress som de känner över sina studier. Därför lägger vi en hel del tid till detta, liksom till hur motivation byggs när studierna går lite knackigt.

Vill ni att jag kommer till Er och pratar om studieteknik, så skicka mig gärna ett mail!

Kvällens presentation:

Undervisningens retorik – tre instrument du måste behärska

En enkel och snabb definition av retorik är vältalighet eller Konsten att tala. Detta namn har jag haft på mina kurser under lång tid. Ett fördjupat sätt att se på retoriken är att det är konsten att tala i syfte att åstadkomma förändring. När retorik fungerar skall det alltså inte bara vara en leverans av välklingande ord, utan det skall också leda till något. Det kan naturligtvis vara att eleven får lust att lära sig mer, men kan också vara förändrade handlingsmönster eller att ta till sig ett annat sätt att tänka. Att lära sig är ju att förändras som människa! Av det skälet finns en naturlig koppling mellan retorik och undervisning. För att lyckas behöver du spela på tre instrument.

Undervisa

I retorikens hjärta ligger att undervisa. Här är det viktigt att vara så klar och tydlig som möjligt, att driva ett påstående och underbygga det med argument. I undervisandet ligger därför att du tänker igenom din struktur för talet/föredraget/lektionen. I vilken ordning bör jag presentera stoffet? Är det tydligt vad jag vill ge för huvudbudskap? Till undervisandets konst hör det att inte lägga in för mycket fakta. Prata om en sak i taget, sakta och metodiskt. Våga ta paus och låt undervisningen sjunka in. Det finns naturligtvis massor att säga om undervisandets funktion i retoriken – vi återkommer till detta längre fram.

Behaga

Men det räcker tyvärr inte att undervisa för att få budskap att fastna. Jag har haft många lärare som varit otroligt skickliga på sitt ämnesområde, men som inte lyckats lära mig någonting. För att nå fram behöver du också behaga, vilket du gör med dina karaktärsdrag och din personlighet. Mitt främsta tips är: våga visa upp din personlighet. Tänj på gränserna (men håll dig innanför ramarna). Ett exempel är när jag gör presentationer på forskningskonferenser. Det är oftast väldigt stelt, och de flesta läser mer eller mindre direkt från ett manus. Hur intressant innehållet än är, så fastnar väldigt lite. Jag brukar bryta mönstret, och visa upp en personlighet som behagar genom att ha karaktär. Istället för att stå bakom katedern, sätter jag mig på den. Istället för att läsa ur ett manus, berättar jag om min forskning utan några som helst papper. Istället för att enbart använda torr akademisk fakta skapar jag också metaforer och använder ett bildspråk för att illustrera hur jag tänker. Behaga genom att visa upp din karaktär och personlighet med hjälp av ditt sätt att tala, gå, stå, klä dig etcetera. Tänk igenom, hur kan du stimulera dina elever med hjälp av ditt starkaste vapen – din personlighet?

Beröra

Dessvärre räcker inte ens detta för att få motparten att vilja åstadkomma förändring. Möjligen kan du ha fått dem att lyssna. Om du lägger till berörande, så får du mycket större kraft! Du berör genom att skapa engagemang i saken hos eleven. Det kan man göra på många olika sätt, exempelvis genom att måla upp starka bilder. Metoden blir olika i olika sammanhang. Mitt tips som gäller i alla lägen är att försöka vara så närvarande i det du pratar om, och gärna (om lämpligt) så engagerad som möjligt. Det är det allra bästa sättet att engagera – nämligen att själv vara engagerad så mycket som möjligt. När du pratar om ditt ämne, se till att älska det! Tänk på Knut Knutsson i Antikrundan – har han någon gång varit oengagerad? Gå igång på ditt ämne så berör du automatiskt.

Vad ska du göra nu? 

Vill du nu utveckla ditt sätt att undervisa – fundera över de här instrumenten. Jag vet att du redan har ämneskunskapen. Då är det bara två instrument kvar att behärska. Få dem att spela samspelt. Undervisa, behaga och berör din publik, och tänk igenom dina metoder för att spela på vart och ett av instrumenten så väl som möjligt. Själv älskar jag retoriken, både att undervisa i den och att utöva den från scenen. Lycka till!

Så lyckas du med dina studier

Ikväll rullar jag igång workshops i studieteknik. Denna gång för högskolestudenter i Jönköping. Jag ger tre workshops på svenska och två på engelska i den här omgången.

Jag har ju kört de här föreläsningarna och workshoparna under några år, men det är nu första gången det sker med utgångspunkt i min nya bok Studieteknik – Så lyckas du med dina studier (ligger på tryck just nu, släpps 2015). Extra roligt idag med andra ord! Nedan finns presentationen

Ny studie om ipads i 1-1

En nyligen publicerad studie från Australien visar positiva effekter av användning av ipads i 1-1 pedagogik. Ipadsen anses i studien ge ökade möjligheter för lärande och skapar motivation. Ipaden har använts relativt traditionellt: 75% av användningen härrör från att söka information och att läsa och bearbeta texter.

Studien pekar på att föräldrarna bör erbjudas en utbildning/introduktion till hur surfplattan fungerar och vad som är möjligt att göra med den ur pedagogisk synvinkel, hur den skall hanteras hemma för skolarbete etcetera. Studien pekar också på att det behövs aktiva strategier för att hantera de distraktioner som uppstår, genom att eleven tycker det är roligt att göra saker som inte relaterar till skolarbetet. Detta är naturligtvis inget nytt. Det är viktigt att lärare och elev fortlöpande diskuterar vilka förväntningar det finns på hur arbetet skall gå till och när surfplattan får användas till “annat”. Barn och ungdomar klarar av att leva upp till mycket höga förväntningar, om de bara får en chans.

Referens

Willocks & Redmond. (2014). Evaluating a 1-1 ipad project: Beyond Rose Coloured Glasses. Presented at Australian Computer – Educator Conferenses (ACEC) 2014.