Jämför Sverige med Sverige: Om Pisa-hets, Nottingham och betygssjukan

Sverige bör inte sikta mot Pisa-toppen. För varje satsning man gör, står något annat tillbaka. Om all tid i världen satsades på matematik, ja vad händer då med skolresultaten i svenska och engelska? Ungefärligen så resonerar James Nottingham om Sveriges rådande betygs- och bedömningssjuka. Läs gärna mer i SvD.

Jag tenderar att hålla med. James Nottingham pekar på att alltför stor kontrollapparat och betygsfokusering hämmar andra centrala delar av elevernas utveckling, som inte nödvändigtvis låter sig mätas i Pisa. Exempelvis kikar flera av länderna i Pisatoppen i smyg på Sverige, och avundas den höga utbildningsnivån, förmågan till kreativitet och flexibilitet, något som inte fostras i deras länder. Därför borde vi, precis som James Nottingham säger, fortsätta jämföra Sverige med Sverige. Vägen till en bättre skola är inte att föra in tidigare betyg, det är snarare att se till att det finns fler lärare i skolan som har tid att bygga förtroendefulla relationer till barnen. Vi måste vara mycket försiktiga så att vi inte förlora de saker som omvärlden avundas oss, och som inte mäts i Pisa. För en sak är klart, i det kunskapssamhälle vi lever i är kreativitet, flexibilitet, lyhördhet och kommunikativ kompetens av absolut central vikt. Inget av det mäts i Pisa.

Läs artikeln om James Nottingham och hans syn på betygshetsen i Sverige.

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.