Digital kompetens i praktiken

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. I Sverige finns digital kompetens implicerat i LGR11 och GY11. Från 2017 föreslås Skolverket att ytterligare tydliggöra digital kompetens i LGR11 och dess kunskapsmål. IDigitaliseringskommissionens betänkande SOU 2014:13 föreslås dessutom att elevens digitala kompetens skall bedömas inom ramen för enskilda ämnen. Fördelen med digital kompetens som begrepp är att det också sätter fokus på andra förmågor centrala för pedagogiken – exempelvis att stimulera kulturell förståelse och kreativitet.

Med utgångspunkt i min avhandling och i Sveriges framtida arbete med digital kompetens i skolan utmanar workshopen frågan om huruvida skolan behöver utveckla elevernas digitala kompetens? Svaret är naturligtvis ja. Behovet av digital kompetens är inte enbart ett resultat av en politisk ambition utan också resultatet av en omvälvande samhällsförändring. Skolan måste förstå och acceptera de förändrade spelregler som blir den naturliga följden och aktivt välja en strategi vid införandet av elevdatorer.

Den teoretiska delen av workshopen lyfter resultat från både egen forskning och annan forskning. Den tecknar en bakgrund i kunskapssamhällets framväxt och problematiserar tidigare satsningar på datorer i skolan som bakgrund till nuvarande satsningar som oftast sker i form av en-till-en projekt. Föreläsningen diskuterar bland annat:

  • Vad är digital kompetens och vilken är kopplingen till ämnesspecifik undervisning?
  • Hur kan digital kompetens användas för att stimulera elevers motivation och fördjupa kunskapsbildningen?
  • Vilken är Sveriges position vad gäller digital kompetens?
  • Hur förbereder sig skolan på bästa sätt för att ligga i framkant.

Den praktiska delen av workshopen låter lärare och eventuell övrig personal, exempelvis bibliotekarier, tillsammans i grupper arbeta kring en reell undervisningssituation och tillföra använding av dator i syfte att stimulera digital kompetens hos eleverna. Med sig har lärarkåren en checklista på åtgärder som successivt kan vidtas. Om ett enda litet steg mot ökad digital kompetens kan tas redan imorgon, kan också förändringsarbetet startas omedelbart.

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.