Japp. Så är det. Nu finns min presentation att tillgå från dynamiska talarförmedlingen Viktiga tal.