Det enklaste och snabbaste verktyget för att skapa kontakt

Man behöver inte gå över ån efter vatten. Idag gjorde jag en video om närvarons och leendets betydelse för att skapa kontakt. Kolla videon.

Om vi börjar med den egna upplevelsen av världen, finns det alltså forskning som visar att vi upplever den som positivare när vi ler. En välkänd studie gick ungefärligen till som så, att ett antal personer fick titta på en film. Hälften fick hålla en penna i munnen så att de tvingades till ett leende. Den andra hälften höll också en penna i munnen, men längst fram, så de såg trumpna ut. Efter filmen fick samtliga personer berätta om sina upplevelser av filmen. De som sett filmen med ett leende hade positivare upplevelser av filmen än de som hade haft en trumpen min. Ganska intressant! Att vår egen sinnesstämning sedan smittar av sig på omgivningen är välkänt. Genom att le och bekräfta den jag möter, ökar sannolikheten att hen känner sig väl till mods. Vi vill bli sedda, och leendet är en intuitiv och instinktiv signal att vi är bekräftade på ett positivt sätt. Sedan är det ju inte alltid lämpligt att le, men vi kan alltid försöka vara närvarande och signalera att vi ser varandra i kommunikationen. Något att tänka på, inte minst om man arbetar med undervisning.

Förbättra din kommunikation med tre roliga böcker

Tänkte i all hast tipsa lite om några böcker som jag tycker är bra och tänkvärda när det gäller kommunikation. Observera att böckerna inte är det minsta akademiska, utan snarare underhållande och konkreta när det gäller verbal kommunikation. Således inte en huvudsaklig näringskälla, men däremot ett gott komplement och lite “matnyttig underhållning” som jag väljer att kalla det. Allt istället för 50 shades of grey.

The Charisma Myth

the charisma mythBoken tar ganska utförligt upp inte bara vad karisma är, utan också olika typer av karisma, och i vilka situationer respektive typ är lämplig att använda sig av. Genom att identifiera vilken typ man själv ligger närmast, kan man också få reda på vilka svagare sidor man har och utveckla dem genom att läsa boken. Klipper i Amazons beskrivning:

“The charisma myth is the idea that charisma is a fundamental, inborn quality—you either have it (Bill Clinton, Steve Jobs, Oprah) or you don’t. But that’s simply not true, as Olivia Fox Cabane reveals. Charismatic behaviors can be learned and perfected by anyone.

Drawing on techniques she originally developed for Harvard and MIT, Cabane breaks charisma down into its components. Becoming more charismatic doesn’t mean transforming your fundamental personality. It’s about adopting a series of specific practices that fit in with the personality you already have.

The Charisma Myth shows you how to become more influential, more persuasive, and more inspiring.”

Influence

influence Robert CialdiniEn fantastisk bok om sex principer för övertalning, vetenskapligt belagda. Man nickar igenkännande när man läser om dem, alla har vi varit på snabbköpet och blivit bjudna på en matsked mat, och köpt en förpackning med något som kostar väldigt mycket mer än vad man fick. Exempelvis. Jag använder själv den här boken när jag undervisar och pekar på hur principerna kan användas i retoriken. Klipp ur beskrivning från Amazon:

“Influence, the classic book on persuasion, explains the psychology of why people say “yes”—and how to apply these understandings. Dr. Robert Cialdini is the seminal expert in the rapidly expanding field of influence and persuasion. His thirty-five years of rigorous, evidence-based research along with a three-year program of study on what moves people to change behavior has resulted in this highly acclaimed book.

You’ll learn the six universal principles, how to use them to become a skilled persuader—and how to defend yourself against them. Perfect for people in all walks of life, the principles of Influence will move you toward profound personal change and act as a driving force for your success.”

Click – The Power of Instant Connections

click - The power of instant connectionsJag gillar den här för den är så lättillgänglig och roande. Influence som nämndes ovan är mer uppenbart vetenskapligt belagd. Click vilar också på vetenskaplig grund, men boken är mer populärvetenskapligt framskriden, och utgör alldeles lysande kvällsläsning med ett leende på läpparna. Inte minst därför att boken också tecknar upp en stegvis modell som är mycket användbar. Själv hämtar jag lite inspiration från bland annat den här boken när jag föreläser om kommunikation. Klipp ur beskrivning från Amazon:

“In a book that combines psychology and sociology with an insightful understanding of human interactions, Ori and Rom Brafman have written a compelling narrative that helps us to understand the magic behind those moments when we form an incredible connection with other people, or which cause us to become fully engaged in whatever we are doing.

Drawing from recent research in psychology and sociology, and told through the same kinds of engaging stories that made Sway a New York Times bestseller, Clicktakes us on a roller coaster journey of discovery into those moments in our lives when we are ‘in the zone’ – when the rest of the world drops away and everything seems to fall into place.”

Avhandling: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

Min avhandling En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan har nu spikats i offentlighetens ljus. Kappan (avhandlingens huvuddel) finns att ladda ner i fulltext. Länkar till de två av de fyra publicerade studierna finns att tillgå. De andra två är under process, varför de inte kan länkas. Däremot kommer de naturligtvis finnas med i boktrycket som kommer inom några dagar. Nå, Kappan innehåller ju resultaten från artiklarna, så man klarar sig långt med den. Väl bekomme!

Disputation äger rum 6 december.

Skärmavbild 2013-11-11 kl. 15.09.01