Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En videointervju

Här kommer en kort videointervju av Mats Larsnäs som spelades in direkt efter min inspirationsföreläsning för lärare på Kungsbacka Inspirationsdagar den 25 april. Det blev uppenbart för mig under den här föreläsningen (liksom vid andra jag haft) att lärarkåren efterlyser kritiska och sunda perspektiv på en-till-en. Inte så att det är en fråga om huruvida vi skall ha datorer eller inte i skolan; det är för mig en ickefråga. Nej, snarare vad som skall driva användningen. Hur balansen mellan traditionell och förändrad pedagogik kan och bör se ut. Detta är frågor jag tar med mig till hösten, då jag disputerat och i egen regi fortsätter föreläsa om kommunikation och positiva möten där resurser tas till vara – bland annat i en-till-en projekt!

Att umgås med hjältar

hjältar

Våga tala – vilka hjältar!

Igår körde jag fjärde sessionen på Våga Tala – träning och coaching för talängsliga. Vilka hjältar! De gjorde sina tredje framföranden. Första gången låg fokus på att bryta isen, att komma igång. Redan vid sitt andra framförande har samtliga utvecklat sig. Det tredje, som hölls igår, var litet annorlunda till sin karaktär: det var nämligen omöjligt att förbereda i förväg. Istället fick de en uppgift på plats, och endast tio minuter på sig att förbereda sig. I ett sådant läge tvingas de att använda en manusmetod som en del talängsliga normalt sett skyr som elden, nämligen att endast använda nyckelord. Det är alltid fantastiskt att se hur förvånade deltagarna blir över hur kommunikativa, kontaktsökande och bra talare de blir när de tvingas lämna det helt utskrivna manuset. Med en igångstartsträcka, plus den här insikten, är vi nu redo att höja svårighetsnivåerna ytterligare. Det är en verkligen gåva att få arbeta med detta, kanske är det det mest meningsfulla arbetet som Delectare föredrag & kommunikation ägnar sig åt. Mina adepter är verkligen modiga och arbetsvilliga, och jag är så stolt över dem! Jag har en verklig tjänsteförmån: Att umgås med hjältar.