Studie visar positiva effekter av en-till-en program

ARTIKEL ::: Intertwining digital content and a one-to-one laptop environment in teaching and Learning: Lessons from the Time to Know program

VIKTIG UPPDATERING: Jag har fått indikationer på att författaren också är med i utformningen av programmet Time To Know. Jag har inte möjlighet att kontrollera detta, men man bör ha detta i åtanke, och alltså ta de positiva forskningsresultaten med en grov nypa salt, och kanske tänka sig att de inte bär samma giltighet.

Studien (länk till pdf-version) tar sin utgångspunkt i att medelst mixed method undersöka effekterna av implementeringen av ett specifikt program för en-till-en, nämligen Time To Know. Programmets byggstenar är (tämligen summariskt):

* en infrastruktur som består av varsin dator för eleverna och lärarna
* Interaktiv undervisning
* Användande av en digital lärplattform
* Pedagogisk support av experter till lärarna
* Teknisk support

Modellen beskrivs i detalj på Time to Know.

Undersökningen är gjord på 476 elever i fjärde och femte klass, jämfört med kontrollgrupp. Resultat på prov har mätts, likaså har enkäter, intervjuer och observationer använts. Implementeringen av det specifika en-till-en programmet har bland annat haft följande effekter:

Time to Know (TK) eleverna fick signifikant högre resultat på matematikprov. De fick också signifikant förbättrade kunskaper i läsning. Eleverna i TK-programmet hade också betydligt mindre rapporterad ogiltig frånvaro: för eleverna i TK-programmet sjönk den med 29.2%. Mängden interaktion mellan elev och lärare var signifikant högre i TK-miljön: 40.3 interaktioner noterades i genomsnitt i experimentgruppen (TK), jämfört med 17.0 i genomsnitt för kontrollgruppen.

Några orsaker till detta tas upp i artikeln:
TK-gruppen uppmuntrade till mer självständigt lärande. Så kallad “intellectual challenge teaching strategy” observerades i 67% av lektionerna i TK-gruppen, jämfört med 40% i kontrollgruppen. I TK-gruppen hade lärarna en större förmåga att justera sin undervisning som svar på elevernas framsteg och intressen i 83% av lektionerna, jämfört med bara 30% i kontrollgrupppen.

Författarna reserverar sig och säger att det behövs ytterligare forskning om huruvida det specifika TK-programmet påverkar andra aspecter av kunskaper och färdigheter, såsom kritiskt tänkande, förmåga till reflektion och ICT-literacy.

Referenser

Rosen, Y., & Beck-Hill, D. (2012). Intertwining Digital Content and a One-To-One Laptop Environment in Teaching and Learning: Lessons from the Time To Know Program. [Article]. Journal of Research on Technology in Education, 44(3), 225-241.

2 svar på ”Studie visar positiva effekter av en-till-en program

  1. Pingback: Studie visar positiva effekter av en-till-en program | I huvudet på Håkan Fleischer | Folkbildning på nätet | Scoop.it

  2. Pingback: Studie visar positiva effekter av en-till-en program | I huvudet på Håkan Fleischer | AxLyceum | Scoop.it

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.