Internet för lärande: Kul och smidigt – men knappast seriöst.

I artikeln Using ICT for school purposes: Is there a student-school disconnect utforskar Yifat Ben-David Kolikant 25 skolungdomars användning av datorn i och utanför klassrummet. Han finner att eleverna har en ambivalent inställning till ICT (och främst Internet): å ena sidan anges det vara enkelt att använda, det minskar arbetsbelastningen och det är roligt, men samtidigt menar eleverna att Internet i skolarbetet är opålitligt, otillräckligt, och inte tillräckligt seriöst. Därför använder de datorn primärt för rutinarbeten, som att skriva hemläxor på eller att kontrollera enkel fakta. Synen på lärande hos eleverna handlar i mångt och mycket om att “få in rätt material i huvudet” och att läraren är den absoluta måttstocken på vad som är rätt och fel att lära sig (vilket jag känner igen från min forskning, där eleverna, trots frihet i tid och rum, hela tiden vill ha tillgång till läraren att kontrollera sina svar emot när de arbetar självständigt). Därför är eleverna mindre entusiastiska än vad man kan tänka sig, när det gäller att använda datorn i skolan (vilket också är i linje med min forskning, där överraskande många elever säger att det går sämre med dator i klassrummet). De menar också att de till verkligt viktiga uppgifter i skolan, som att plugga inför ett prov, föredrar att inte använda sig av datorn. De använder sig istället uteslutande av genomgång av sina handskrivna anteckningar.

Artikeln är läsvärd, inte för att uttrycka en negativ ståndpunkt angående ICT i skolan. Den är där för att stanna. Men den pekar tydligt på att skolans bild av sig och sin verksamhet, dess värderingar och vidhängande praktiker måste förändras vid införandet av ICT för att den skall kunna användas på det fantastiska sätt som den faktiskt kan användas. Med en dåres envishet upprepar jag: ICT är inte svaret på en fråga om teknik.

Ladda ner/köp artikeln här: Using ICT for school purposes: Is there a student-school disconnect