7 styrande föreställningar om sociala medier i undervisning

Artikeln Exploring pre-service teachers’ beliefs about using web 2.0 technologies in K-12 classroom (Sadaf et al, 2012) behandlar vilka beteende-, normativt- samt kontrollrelaterade föreställningar lärarstudenter under slutpraktik har om användande av web 2.0 i sin framtida undervisning. Studien tar sin utgångspunkt i Theory of planned behaviour (TPB), som i korthet säger att det de tre nämnda typerna av föreställningar skapar attityder, normer och beteendekontroll, vilket i sin tur skapar en intention, som i sin tur leder till ett planerat beteende.

Resultaten visar att intentionerna att använda web 2.0 i sin framtida undervisningspraktik hos lärarstudenter i slutpraktik är starkt relaterade till föreställningar om:

  • värdet av teknikanvändningen i syfte att stimulera elevernas lärande och engagemang
  • hur enkelt det är att använda
  • teknikens förmåga att möta förväntningarna hos elever vana vid ‘digitalt leverne’
  • lärarstudentens höga självförtroende (self-efficacy, jmf Bandura (1997)) i användningen
  • dess förmåga att förse eleverna med möjligheter att bryta tids-rumsliga barriärer i sitt lärande
  • anpassningsförmågan av innehållet efter ämne, intressen och ålder
  • möjligheterna att få stöd/känna krav att använda web 2.0 bland kollegor och hos skolledning

På ett tydligt sätt ger artikeln en fingervisning om vilka aspekter som är centrala att arbeta med för lärarutbildningar, om man nu anser att web 2.0 är ett pedagogiskt verktyg värt att ägna intresse. Naturligtvis är det också centrala aspekter att bearbeta i all kompetensutveckling av befintlig skolpersonal, när satsningar på sociala medier skall göras. Läsvärd!

Referenser
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. Basingstoke: W. H. Freeman.
Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2012). Exploring pre-service teachers’ beliefs about using Web 2.0 technologies in K-12 classroom. Computers & Education, 59(3), 937-945.

Läs gärna också

Fleischer, H. (2011). Towards  a  Phenomenological  Understanding  of  Web  2.0  and  Knowledge  Formation. Education Inquiry, 2(3), 535-549.

 

 

 

Gör din röst hörd! Kommentera gärna.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.