SETT 2012 – Eftertexterna och presentationen

Hade ett ganska skönt performance på Settdagarna 2012. Föreläste i 45 minuter om min forskningsöversikt för drygt 400 deltagare, som verkade trivas med livet och mässan de var på. Jag tror – men är inte säker – på att jag bidrog med lite sund skepsis, som balans till idel halleluja-inslag. Det blir ju lätt så på en mässa som fokuserar på teknik i klassrummet. Jag blandade allvar med skoj, vetenskap med synpunkter, och lyckades nog dra ner några skratt på kuppen också.

Väl medveten om just väckelsemöteskänslan det hade jag döpt föredraget till “Om en-till-en är svaret, vad är då frågan?” just för att poängtera att vi ibland i teknikiver glömmer bort vad saker egentligen handlar om. En av teserna jag drev är att en-till-en skapar möjligheter till fler teachable moments. Det är upp till läraren att ta vara på dem, och därför blir också en-till-en en fråga om att skapa fler kvalitativa möten mellan elev och lärare (och ämnet), och inte en fråga om teknik. Jag avslutade med mina personliga reflektioner om vad jag utifrån min förståelse av forskningen skulle göra om jag implementerade en-till-en.

Föredraget blev ett av de mer omtalade på twitter, vilket var väldigt roligt! Efter mitt föredrag, och idel fantastiska men alltför korta möten, hastade jag iväg till Tänk Oms monter, för en liten intervju. En annorlunda miljö och situation för mig, men det gick alldeles utmärkt.

Jag bifogar min presentation som jag körde på mässan nedan. Frågor? Funderingar? Hör av er!

 

Lärare, våga leka med språket!

Ord

 Jag släpper mitt ord fritt
En blygsam gåva från mig, till den som tar åt sig, till den som blir berörd
Med självutlämnat mod lämnar jag dem att dansa i vinden, plågas av solen, dränkas av regnet

Om du kallar på dem, kommer de till dig
Om viljan och lusten finns, då väljer de dig
De nästlar sig in i ditt väsen, väver sig samman i ditt dig
Sedan avgör du, bara du, om du låter dem tystna
Eller om de blandas med din själ för att åter få besjunga världen

Ovanstående rader är inte skrivna i syfte att vara ett fullfjädrat poetiskt verk. Tvärtom – jag är smärtsamt medveten om naiviteten i texten. Vad jag istället vill peka på är något mycket enkelt: Vikten av att ha mod att leka med språk. Det är så lätt att glömma bort att språket faktiskt är den väsentligaste kontaktytan gentemot våra elever. Det är i språket mötet föds, det är genom språket jag som pedagog väcker engagemang,  lust och mod hos eleven. Ändå glömmer vi det så lätt. Naturligtvis måste jag vara fullfjädrat pedagogiskt skicklig i mitt ämne, men jag menar, att en väsentlig del av den pedagogiska gärningen alltså också ligger i att slipa sina ord, att våga leka med uttrycken.

Raderna ovan kom till mig när jag tog min morgonlöprunda, och då slog det mig också att en stor del av min lärargärning består i att fånga studenterna med just mina ord. Så dagens uppmaning är helt enkelt: Lek med språket, vare sig du undervisar unga eller gamla, och alldeles oavsett vilket ämne du undervisar i. Om det sedan handlar om att skapa poesi, skriva kåserier eller för sitt inre försöka höra hur föreläsningen hade låtit i Björn Ranelids, Marcus Birros eller Kristina Lugns tappning, är oväsentligt. Medvetenheten och leklusten är det centrala.

Så används (inte) wikis i undervisning

wikipedia

Wikis i skolan har främst fyra användningsområden (eller icke-användningsområden) enligt ny forskning, baserad på stickprov ur PBworks.com‘s samlade wikis som berör K-12-verksamheter (man har alltså undersökt enbart wikis som används i amerikanskt skolsystem). I 40% av fallen dör wikin efter att läraren har testat lite granna, efter tämligen få dagar. I 34% av fallen används wikin som ett sätt för läraren att samla resurser till sina elever. I 25% av fallen används wikin primärt individuellt av eleverna, för att samla alster i en digital portfolio. Endast i 1% av fallen används kraften i wiki för kollaborativ kunskapsproduktion.

PBworks.com hostade drygt 179.000 wikis vid tillfället för datainsamlingen, och ett sample på 1% gjordes. Ur dessa drygt 1.800 registrerade wikis identiferades 255 skolrelaterade dito som senare analyserades ett egenutvecklat mätinstrument. Läs hela artikeln The State of Wiki Usage in K-12 Schools i Educational Researcher.

Knowledge Qualities and Interpretations of Knowledge Tasks in One-to-One Computer Projects presenteras i Cadiz på ECER-konferensen

Har inte skrivit mycket på bloggen av två olika skäl. Dels har det varit idel förhandlingar om undervisning och så vidare, praktisk meck som tar tid med andra ord. Dels har forskningen tagit mycket tid (vilket ju är glädjande).

Jag kör i alla fall på för fullt med projektet Knowledge Qualities and Interpretations of Knowledge Tasks in One-to-One Computer Projects i mer skarpt läge nu. I veckan träffade jag ungdomarna jag skall arbeta med, och kunde också för skolan berätta att jag kommer presentera forskningsresultaten på ECER i Cadiz, Spanien i september. Du som är forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet och ska dit – kom gärna och lyssna!