Nationell lärarkris under uppsegling?

Som väl ingen har missat är satsningen på lärarlegitimation ett stort fiasko, som nu skjutits upp på obestämd tid. Nu visar färsk data att även den nya lärarutbildningen dras med problem. Platserna besätts inte i tillräckligt hög utsträckning enligt DN – det är helt enkelt inte längre attraktivt att bli lärare.

För egen del tycker jag inte det är särskilt uppseendeväckande, däremot tämligen allvarligt. Det är inte så uppseendeväckande av det enkla skälet att läraryrket och lärarutbildningen konsekvent blivit baktalad från regeringens sida. Förr eller senare lyssnar folk, även om orden kommer från Folkpartiet. Försöken att höja lärarkårens status var alltså kontraproduktiva. Däremot är det allvarligt: vem skall undervisa våra barn framöver? Var någonstans gick det snett i värnandet om den svenska skolan? För att citera artikeln:

– Det här betyder att unga människor inte lockas av att bli lärare. De verkar resonera: Varför bli en dåligt betald mattelärare när jag kan bli en bättre betald civilingenjör? Detta är ett allvarligt samhällsproblem – inte minst för näringslivet, säger Eva-Lis Sirén.

Och jag har inget svar på frågan om varför man skall bli lärare när man kan studera lika länge och bli välbetald civilingenjör. Tydligt är väl att svaret inte handlar om pengar. En sak är jag dock är helt säker på, nämligen att lärare är proffs på att vara lärare. Politiker är – får vi anta – skickliga på politik. Misstaget begås emellertid när den gränsen konsekvent passeras på militäriskt nonchalant vis. Artikeln i DN är läsvärd och begrundansvärd.

Laptops and Literacy

Tänkte bara snabbt tipsa om Laptops and Literacy – Learning in the Wireless Classroom. Alla som har hört mig prata vet att jag kritiserar populistisk och romantiserande litteratur om datorer i klassrummet. Vad är då alternativet, frågar vän av ordning? Författaren Mark Warschauer utgör helt klart ett sådant alternativ. Mark är en av de större forskarna inom en-till-en området vågar jag påstå, och att läsa hans material är alltid en fröjd, såväl till form som till innehåll och skärpa.

Boken Laptops and Literacy utgör inget undantag. Så här beskriver Bokus verket:

The number of laptop computers in U.S. schools is growing at a rapid rate. This timely book analyzes the types of learning that take place in one-to-one wireless classrooms where all students use laptop computers. With a particular focus on students’ literacy practices, the text covers reading and writing, information use, and multimedia development. Featuring critical analysis and practical examples, this book is essential reading for everyone concerned with making effective use of new technology to meet the educational needs of culturally and linguistically diverse students. This book: looks at the literacy challenges of the 21st century and examines whether and how laptop use contributes to meeting them; draws on extensive research in schools that have implemented one-to-one computing and provides details from those that are successfully using technology to enhance learning; uses rich examples from urban, suburban, and rural areas, with children in regular classrooms as well as in ESL, gifted, and special education programs; and, provides details from schools that are successfully using technology to enhance learning.

Boken är visserligen från 2006, vilket betyder gammalt i en värld som snurrar allt fortare. Efter att ha läst färskare forskning, måste jag dock säga att den genomgång Warschauer gör i boken håller alltjämt. Kombinationen av kritisk analys och praktiska exempel gör att de allra flesta som intresserar sig för området får ut mycket av att läsa den. Jag rekommenderar den!