Towards a phenomenological understanding of web 2.0 and knowledge formation

9 september 2011|Pedagogik|0 kommentarer

Min första artikel i avhandlingen med titel enligt rubrik är nu publicerad. Tidskriften är public access, så det är bara att ladda ner. http://t.co/fzmQ33W