Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.0 and Knowledge Formation

8 augusti 2011|Pedagogik|0 kommentarer

Har under sommaren fått mycket positiva besked angående min artikel med titeln "Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.o and Knowledge Formation": den kommer att publiceras i Education Inquiry, Vol 2 No 3, September 2011. Läs artikelns abstract. Tidskriften är Open Access, vilket innebär att det är bara att ladda ner den från tidskriftens hemsida. [...]