Företagsgig idag: presentationsteknik

Kör ett större företagsgig idag. Heldag med presentationsteknik och en smula underhållning. Högt tempo, varva föreläsningar, reflektioner och praktiska övningar, så att allting sätter sig. Pratar idag också en del om talängslan och hur man kan hantera fjärilarna i magen. Kul, men är helt säkert väldigt trött ikväll! Nå, huvudet i väggen – nu kör vi!

 

Lärare, hur får ni lektionen att fastna?

Har just läst Made to Stick av Dan & Chip Heath. Boken handlar helt enkelt om hur man skapar budskap som “sätter sig.” Boken introducerar en modell, SUCCESs, som skvallrar om 6 egenskaper hos “klistriga” budskap:

 • Simplicity – Finding the core of an idea
 • Unexpectedness – Grabbing peoples attention by surprising them
 • Concreteness – Making sure an idea can be grasped and remembered later
 • Credibility – Giving an idea believability
 • Emotion – Helping people see the importance of an idea
 • Stories – Empowering people to use an idea through narration

Särskilt kul och intressant att ett avsnitt i epilogen är särskilt anpassat för lärare. Här kan man säga att författarna ger sig i kast med vad jag kallar pedagogisk retorik på ett ganska kompetent sätt. Onekligen är boken läsvärd, och jag ger den 4 pokaler av 5 möjliga.

Läs även Martin Spanar, som har skrivit en fylligare recension av boken.

 

Tre steg mot ett övertygande budskap

Har idag ett företagsjobb på nedanstående tema:

Tre steg mot ett övertygande budskap och lyckad argumentation

Under seminariet behandlar vi kontaktskapande kommunikation från ett retoriskt och argumentationsanalytiskt perspektiv. Vi går närmare in på följande saker:

 • Konsten att etablera förtroende och kontakt. Utan ett grundläggande förtroende är det näst intill omöjligt att argumentera och övertyga om sin sak.
 • Konsten att leverera klara och retoriskt riktiga budskap som hjälper Dig att nå fram
 • Konsten att övertyga – att trycka på rätt knappar i rätt tid

Låter det spännande? Kika in på Delectare Föredrag & Kommunikation för att läsa mer om mina föreläsningar.

Konsten att introducera talare

Jag har förmånen att få verka som toastmaster emellanåt. Oftast i samband med disputationsfester, men även i andra sammanhang. Som toastmaster är en av huvuduppgifterna att introducera talare under middagen. Det är tyvärr rätt vanligt att den som skall tala blir introducerad med hjälp av torra fakta “det är är faster Ingrid från Göteborg”, kanske samtidigt som man inte riktigt minns “här kommer Inger… jag menar Ingrid…”. Katastrofalt. Ändå ser jag det så ofta.

Jag tycker att min viktigaste uppgift som toastmaster är att få talaren att känna sig välkommen och bekväm, och att hjälpa honom eller henne att bevara sina nerver så mycket som möjligt. Det är bara att inse, väldigt många tycker det är skrämmande att stå inför en publik och tala in i en mikrofon. Genom att introducera på rätt sätt kan man få nervositeten att släppa redan innan personen i fråga börjar tala. Tänk bara på det här:

 • Repetera och tänk igenom vad du ska säga noggrant. Om du har minsta lilla fundering över om presentationen av personen är lämplig: fråga. Skriv ned några nyckelord. Försök koppla samman personen med begivenheten på något sätt. Använd humor. Var originell. Få ett skratt.
 • Om du kan, knyt ihop flera (eller alla) presentationer med ett tema. På så sätt väcks nyfikenhet: Vad skall komma nu? Resultatet är att sorlet lägger sig snabbare i lokalen.
 • Saker och ting kan alltid gå fel, men du MÅSTE fixa namnet på personen du introducerar. Repetera, repetera, repetera.
 • Håll din introduktion kort. Din primära uppgift är att hantera bruset och få sorlet att lägga sig, för att på så vis bädda för talaren. När man är van att stå på scenen, är det lätt att vilja för mycket. Jag brukar tänka så här: Det är inte min fest, jag gör bara ett jobb. Jag kommer synas på scen ca 15 gånger under en normal disputationsfest (som exempel): jag kan inte ta upp utrymme varje gång. Kort och brief. När fokus ligger på scen och inte på tallriken, är det dags att kalla fram nästa talare. Någon enstaka gång kan du göra ett eget mellanspel.
 • Se till att publiken applåderar talaren när han är på väg fram. De allra flesta känner då att isen bryts redan när på väg upp till scenen, vilket gör att risken att introduktionen i talet blir trevande minskar.
 • När personen är på väg fram, och applåderar honom eller henne, försök att “mäta personen” med blicken. Justera mikrofonstativet efter längden. Med lite rutin får du till det perfekt nästan varje gång.
 • Möt personen med ett leende och ett varmt handslag. Är det en äldre person, hjälp personen upp på scen, men befinn dig inte där en sekund längre än nödvändigt.
 • Ett vanligt problem är att så kallade sångmikrofoner används på festen. Dessa kräver att man står nära (jag brukar i stort sett låta mikrofonhuvudet snudda vid hakan när jag talar), annars försvinner ljudet ut i universum. Problemet är att folk är mikrofonrädda, och håller sig på så stort avstånd som möjligt. Därför försöker jag på ett smidigt sätt, i min introduktion av mig själv, nämna något skämtsamt om mikrofoner som man får vara väldigt närgången med. Här får man välja takt och ton efter sällskap. Ibland säger jag också till personen på väg upp att komma tänka på att tala nära mikrofonen. Det är lätt att talaren blir nervös eller kommer av sig om publiken helt plötsligt ropar “högre!”. Tänk på att publiken faktiskt inte hör vad du säger medan du tar i hand och välkomnar personen upp, eftersom du tar ett steg från mikrofonen.

Sådär. Några enkla knep för att introducera talare på bästa möjliga sätt.

Hur skapar vi motivation i skolan?

Tyvärr är många av oss alltför vana vid morot eller piska som motivationskraft, det vill säga straff eller belöning. “Om du gör de här talen i boken, får du detta”. Eller: “Om du inte gör det här, kommer tråkiga saker hända”. Detta känns igen sedan urminnestider: problemet är bara att det alltför sällan fungerar.

Det är nämligen så att morot eller piska fungerar utmärkt i de lägen där uppgiften är enkel och rutinartad. Det är mycket riktigt därför som det här motivationssystemet också var vanligt använt inom exempelvis den tillverkande industrin: gör så här många enheter, så får du så här mycket betalt. Problemet med morot eller piska-motivation är att skolan idag förbereder för en komplex värld, och kräver alltmer av eleven att fatta egna beslut, värdera källor och att vara kreativ, och då fungerar inte den här motivationskraften särskilt bra, visar aktuell forskning. Det beror på bland annat att siktet på belöningar gör att vi “begränsar sikten”, och upprepade studier visar att personer presterar sämre i fråga om att lösa komplexa uppgifter när de blir utlovade en belöning, jämfört med om de inte får något utlovat alls. Kreativiteten och entreprenörsandan minskar. Märkligt, men ett faktum.

Skolan förbereder alltså i hög grad elever för en komplex och mångfacetterad värld, där egenskaper som kreativitet och entreprenörskap premieras. Det är då bättre att stimulera till inre motivation. Vad är då inre motivation?

När jag föreläser om motivation och drivkraft, brukar jag utgå från att inre motivation bygger på tre ben.

För det första byggs inre motivation av en känsla av autonomi. Detta kallar exempelvis Peter Gärdenfors för kontroll, vilket inte är helt tokigt. Det finns fyra saker i skolan vi helt eller delvis kan låta eleverna ha kontroll över. Eleven kan erbjudas möjlighet att styra sin tid, dvs själva avgöra när de gör vilka uppgifter. De kan också erbjudas kontroll över uppgiftens innehåll i sig – vilket kräver en tydlighet om vilket mål eleven skall orientera sig emot. Eleven kan också erbjudas autonomi i fråga om teknik – det vill säga det sätt (hur-frågan) som uppgiften skall lösas. Eleven kan också bli erbjuden autonomi i fråga om huruvida vilka man vill arbeta med för att lösa uppgiften (eller om man hellre vill jobba själv, som jag alltid ville). Jag är medveten om att alla uppgifter i skolan inte kan erbjuda eleven fullständig kontroll – men visst är det något att sträva efter? Att känna att man kontrollerar sin verklighet skapar motivation. Det är också så att olika elever triggar på olika aspekter av autonomi. För mig är valfrihet att välja tid – när jag gör saker – och team – vilka jag jobbar med – helt centrala. De andra aspekterna av autonomi triggar mig inte lika mycket.

För det andra byggs inre motivation upp med hjälp av en känsla av bemästrande. När jag föreläser om detta, brukar jag ta upp två aspekter. Den första aspekten av bemästrande har med en inställning att göra, som vi måste fostra hos eleverna. Den handlar om den ädla konsten att se lektioner, och inte misslyckanden. Det är viktigt att förstå att god motivation handlar om en inställning, där vi inte slås ned av att vägen mot målet inte är spikrak. Här gäller det för läraren att ta vara på elevernas upplevelse av flow helt enkelt, och att också har förmåga att styra in mot flow. Den andra aspekten av bemästrandet gäller lärarens förmåga att odla uthållighet. Genom att uthålligt arbeta även när det är tungt når vi en stark motivation. Detta gäller att stödja för lärare.

Den tredje aspekten av inre motivation har med uppfyllandet av ett grundläggande värde att göra. Alla människor har ett grundläggande värde som driver oss. För några är det att tjäna pengar, för andra att känna trygghet, åter andra att vara äventyrlig. För mig är det grundläggande värdet att bli bekräftad (därav mitt arbete med föreläsningar och underhållning). Här är det viktigt att förstå att inget grundläggande värde är hierariskt överordnat något annat, inget är ont eller gott i sig, utan det handlar om hur det används. Det betyder, i sin tur, att alla människors handlingar i grund och botten är goda i åtminstone någon mening, men måhända felriktade. Alltså: det gäller för pedagogen att i samtal förstå och se det enskilda barnet, undersöka vilket grundläggande värde som driver dem. Prata om det som är roligt, som personen i fråga gör glatt, ledigt och med stor motivation. Fråga varför man gör så. Fråga varför igen. Och igen. Och igen. Till slut kokar det ner till det grundläggande värdet. Prova med dig själv så får du se! Att motivera enligt denna tredje aspekt blir sedan en smal sak: koppla samman skolarbetet med det grundläggande värdet. Det betyder exempelvis att om någon skall motivera mig att göra ett jobb, hjälper det inte att berätta hur mycket jag kommer tjäna på det, eller vilket coolt äventyr det kommer innebära. För att motivera mig får man ge livfulla beskrivningar av hur folk kommer bekräfta mig: klappa mig på axeln, ge stående ovationer, skriva insändare. Etcetera. Fundera på det. De saker i livet som du gör allra villigast, bottnar i ett eller kanske två grundläggande värden som driver dig.

Så, för att skapa motivation i skolan behövs följande:

Förstå om det är en enkel eller komplex uppgift som ligger framför barnet. Om den är enkel till sin struktur – kan belöningsmotivation användas (men måste inte). Om den är komplex, vilket ju faktiskt är vanligare i skolan, avväg då hurvida du kan stärka motivationen genom

 • Öka autonomin
 • Öka/skapa/bevara känsla av bemästrande
 • Koppla uppgiften till elevens grundläggande värde, vilket gör den meningsfull på djupet, och inte bara ytligt.

Dropbox – en underbar tjänst för lärare och andra

Lägg bort din usb-sticka, och sluta skicka e-post med filer till dig själv: Dropbox kommer förändra hur du handskas med att flytta, dela och säkerhetskopiera dina filer för alltid. Dessa Dropbox-tips för lärare kommer att visa dig hur du får ut det mesta av detta mångsidiga verktyg för säkerhetskopiering och filsynkronisering i skolan och hemma. Otålig? Skaffa Dropbox direkt!

Vad är Dropbox?

Dropbox erbjuder en online backup-tjänst, gratis filsynkronisering och möjlighet att dela filer med andra. Det gör att du kan komma åt dina lagrade filer på en Mac, PC eller Linux-dator, eller när du är på språng med hjälp av en app för iPhone, Ipad eller Android-enheter. Ändringar i dina filer säkerhetskopieras på nätet, och kan nås från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Hela processen är automatiserad, arbetar i bakgrunden, och kommer inte sakta ner din dator. Det låter kanske för bra för att vara sant, men nu kan jag faktiskt inte vara utan det.

Hur fungerar det?

När du registrerar dig för ett Dropbox-konto, hämtar du en särskild mapp till en dator eller bärbara enhet som du arbetar med. I skolan har jag en Dropbox-mapp på min iMac, och hemma har jag en på var och en av mina datorer. Jag kör också Dropbox på både Ipad och Iphone. Allt jag lägger i min Dropbox-mapp säkerhetskopieras automatiskt till arkivet online och synkroniseras till mina andra Dropbox-mappar på alla enheter automatiskt. Säg till exempel att du arbetar med att skapa SMART Board Math-aktiviteter i skolan, men inte riktigt avsluta det man ville få gjort, så du sparar arbetet i din Dropbox-mapp. När du har sparat en kopia av filen kommer den snabbt visas på din hemdator, precis som det var när du sparade den. Du kan avsluta det hemma på kvällen och spara den, trygg i förvissningen om att den senaste versionen kommer att vara i din Dropbox-mapp på skolan nästa dag.

Fördelar för lärare

 • Det är gratis: Alla lärare älskar gratis verktyg, och den grundläggande Dropbox-tjänsten är just detta: Gratis! Du får 2 GB gratis lagringsutrymme för att synkronisera, lagra och dela dina favorit-filer. Såvida du inte sysslar med stora videofiler, är detta en generös tilldelning som sannolikt kommer att omfatta de flesta lärarens behov. Om majoriteten av dina filer är textbaserade behöver du bokstavligen hundratals, kanske tusentals filer att nå gränsen på 2 Gb.
 • Det är bekvämt: När du får Dropbox och börjar använda det på regelbunden basis, kommer du älska hur enkelt och bekvämt systemet är att använda. Glöm att mejla dig själv filer, köpa dyra CD / DVD, eller försök att hitta den gäckande usb-stickan. Allt du behöver göra är att spara filen med Dropbox. Det kommer då att backas upp och synkroniseras till alla apparater du har en Dropbox-mapp på. Du behöver inte ge några instruktioner, köra något program eller schemalägga någonting: det bara rullar i bakgrunden.
 • Även om du är borta från din dator med Dropbox kan du logga in på ditt konto via webben och nå alla samma filer du har på datorn, ladda ner dem och använda dem som du tycker passar.
 • Det sparar tid: Även om jag inte ska uppmuntra till att strunta i backuper, är det faktiskt så att Dropbox kan ta bort åtminstone en del av säkerhetskopieringsbehoven. Om datorn kraschar, eller om du råkar skriva över en fil av misstag, kan du alltid återställa den via Dropbox. Skönt med en säkerhetskopiering av viktiga dokument som ständigt är igång, så fort en ändring sker.  Om du lyckats radera hela din Dropbox-mapp på datorn, exempelvis om du behövt formatera om: Ladda ner en ny Dropbox-mapp, logga in med ditt konto, och vips är allt återställt igen!

Fler fördelar för lärare

 • Dela filer: Du kan dela filer, eller till och med mappar, med andra Dropbox-användare. Så, om alla lärare i på skolan använder Dropbox, kan du till exempel skapa en mapp för att dela länkar till dina favoritbilder, pedagogiska spel eller webbplatser. När en lärare lägger till en ny länk, kommer den att vara tillgänglig för alla att se. Du kan också dela en länk till en av dina filer (exempelvis ett word-dokument) genom att skicka läraren en länk för att ladda ner den direkt från din Dropbox. På så sätt behöver du inte att fylla upp någons e-post med stora filer som gör mail-systemet trögt.
 • Använd den med elever: Studenter som har Dropbox-konton kan njuta av alla förmåner som anges ovan för lärare. Men de kan också använda den för att lämna in uppgifter, och lagra sina e-portföljer. När de avslutar ett uppdrag, de kan dela filen med dig genom att skicka dig en länk. Läraren kan sedan läsa filen, markera och lämna kommentarer på den, och spara anteckningar för studenten att läsa senare.
 • Använd mobila apps: Dropbox kan användas på iPhone, Ipad, och på Android-enheter. Ladda ner den aktuella applikationen, och ha tillgång till dina filer var du än är. Det är ett bra exempel på mobilt lärande. Alla populära filtyper kan visas på dessa enheter när du hämtar Dropbox Mobile App.

Hur man får Dropbox

Du kan få Dropbox för dina egna datorer och mobila enheter genom att besöka Dropbox.com och registrera dig för ett nytt konto. Du måste ange en e-postadress och några grundläggande detaljer, men efter som du kan hämta din egen Dropbox-mapp och börja säkerhetskopiera, dela och synkronisera dina filer. Som nämnts ovan, är den grundläggande konto gratis, så du kan prova det utan kostnad så länge du vill. Detta är ett bra verktyg för lärare att använda! Jag är säker på att det kommer att göra ditt liv som utbildare enklare omedelbart. Jag rekommenderar att skaffa Dropbox direkt via denna länk.