En nyligen publicerad studie från Australien visar positiva effekter av användning av ipads i 1-1 pedagogik. Ipadsen anses i studien ge ökade möjligheter för lärande och skapar motivation. Ipaden har använts relativt traditionellt: 75% av användningen härrör från att söka information och att läsa och bearbeta texter.

Studien pekar på att föräldrarna bör erbjudas en utbildning/introduktion till hur surfplattan fungerar och vad som är möjligt att göra med den ur pedagogisk synvinkel, hur den skall hanteras hemma för skolarbete etcetera. Studien pekar också på att det behövs aktiva strategier för att hantera de distraktioner som uppstår, genom att eleven tycker det är roligt att göra saker som inte relaterar till skolarbetet. Detta är naturligtvis inget nytt. Det är viktigt att lärare och elev fortlöpande diskuterar vilka förväntningar det finns på hur arbetet skall gå till och när surfplattan får användas till ”annat”. Barn och ungdomar klarar av att leva upp till mycket höga förväntningar, om de bara får en chans.

Referens

Willocks & Redmond. (2014). Evaluating a 1-1 ipad project: Beyond Rose Coloured Glasses. Presented at Australian Computer – Educator Conferenses (ACEC) 2014.